fbpx

50 suomalaista vaikuttajaa CMI:n ja Rauhanrahaston tukena – tavoitteena 30 miljoonan euron pääoma

Julkaistu 16.5.2023

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation pyrkii keräämään 30 miljoonan pääoman tulevina vuosina. CMI:n perustaman Rauhanrahaston tueksi on ilmoittautunut jo lähes 50 tunnettua vaikuttajaa muun muassa talouselämän, kulttuurin, työmarkkinajärjestöjen ja kirkon piiristä. CMI kutsuu kaikki suomalaiset mukaan talkoisiin.

Martti Ahtisaaren elämäntyö on  suomalaisten yhteinen ylpeyden aihe. CMI:n tavoitteena on kerätä vuosina 2022–2026 yhteensä 30 miljoonan euron pääoma ja turvata presidentti Ahtisaaren käynnistämän rauhanvälitystyön perintö ja jatkuvuus.

CMI perusti joulukuussa 2022 Rauhanrahaston, johon pyritään keräämään yksityisiä lahjoituksia 10 miljoonaa euroa. Lisäksi tavoitteena on, että hallitusohjelmassa tähän tarkoitukseen osoitettaisiin 20 miljoonaa euroa. Eduskunta on joulukuussa 2022 osoittanut tukeaan CMI:n pääomittamiselle.

Jo lähes 50 yhteiskunnallista vaikuttajaa on ilmoittautunut tukemaan rahastoa (ks. lista alla) allekirjoittamalla CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin esityksen hallitusohjelmakirjaukseksi: Suomen valtio pääomittaa CMI:tä 20 miljoonalla eurolla vuosina 2023–2026 turvatakseen presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perinnön ja vahvistaakseen suomalaisen rauhanvälityksen asemaa.

Kysyntä CMI:n rauhanvälitykselle ja suomalaiselle osaamiselle kasvussa

Maailmassa on tällä hetkellä käynnissä yli 100 väkivaltaista konfliktia. Vaikutukset tuntuvat ihmisten ja yritysten arjessa ja taloudessa myös Suomessa. Vuonna 2022 esimerkiksi sotaa, vainoa ja konflikteja paenneiden ihmisten määrä ylitti jo 100 miljoonaa.

Vahva suomalainen arvopohja on osaltaan tehnyt CMI:stä yhden maailman johtavista rauhanvälittäjistä. CMI on mukana yli 20 rauhanprosessissa esimerkiksi Ukrainassa ja sen lähialueilla sekä Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Afrikan sarvessa.

Pelkästään vuonna 2022 CMI vastaanotti eri puolilta maailmaa 132 rauhanvälityspyyntöä, mikä on ennätysmäärä ja jatkoa viime vuosien kasvulle.

”Suomella on rauhanvälityksessä pitkät perinteet ja luotettava maine. Suomen turvallisuuden ei tule NATO:n jäsenenäkään nojata ainoastaan sotilaalliseen puolustukseen. On Suomen etu, että meidät nähdään maailmalla myös aktiivisena rauhanvälittäjänä, ja siksi suomalaisten laaja tuki on meille tärkeää,” korostaa Janne Taalas, CMI:n toimitusjohtaja.

Rauhanrahastoon kerättyjen varojen turvin CMI jatkaa tulevaisuudessakin rauhan ja vakauden edistämistä alueilla, joilla on suora linkki Suomen turvallisuuteen.

CMI:n pääomaa hoidetaan turvaavasti, hajautetusti ja ammattimaisesti. Rauhanrahaston tuottoa käytetään nopeaan reagointiin, siltarahoituksena eri hankkeiden saamien projektitukien välisenä aikana sekä toiminnan kehittämiseen. Vaikka tuotto muodostaa vain pienen osan CMIn tuloista, lisäisi se merkittävästi järjestön itsenäisyyttä ja toimintakykyä.

Noin puolet CMI:n rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta, eli jokainen Suomesta saatu euro voidaan tuplata ulkomailta tulevalla rahoituksella.

Lisätietoa Rauhanrahastosta: Rauhanrahasto – CMI 

CMI:n Rauhanrahaston tukijat

Thomas Ahlström
Maria Ahlström-Bondestam
Marko Ahtisaari
Laura Arikka
Antti Arjava
Mikael Aro
Anne Berner
Kurt Björklund
Stefan Björkman
Alexander Ehrnrooth
Henrik Ehrnrooth
Jarkko Eloranta
Veera Heinonen
Kaisamari Hintikka
Jyri Häkämies
Mika Ihamuotila
Karri Kaitue
Pertti Karjalainen
Ilpo Kokkila
Yrjö Kopra
Gunvor Kronman
Miki Kuusi
Timur Kärki
Teemu Laajasalo
Ritva Laukkanen
Kari Lautjärvi
Mari Leppänen
John Lindfors
Maria Löfgren
Arto Mäenmaa
Aleksi Neuvonen
Esa Niemi
Mikko Nieminen
Ilkka Paananen
Antti Palola
Kristina Pentti-von Walzel
Reetta Rajala
Juha Rantanen
Kalle Reponen
Mikko Rysä
Kai Seikku
Alexander Stubb
Vladimira Therman
Christoph Vitzthum
Kim Väisänen
Mikko Wirén

 

Yhteydenotot:

Riikka Kämppi, Senior Advisor, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, riikka.kamppi@cmi.fi, puh. 040 572 9733

Johanna Kaprio-Papageorgiou, Viestintäpäällikkö, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, johanna.kaprio@cmi.fi, puh. 050 584 3323 (median haastattelupyynnöt)