fbpx

CMI käynnistää 30 miljoonan euron Rauhanrahaston keräämisen

Julkaistu 13.12.2022


CMI
Martti Ahtisaari Peace Foundation otti 13. joulukuuta kiitollisena vastaan tiedon eduskunnan lisätuesta rauhantyöhön. Samalla se alkaa kerätä 30 miljoonan euron Rauhanrahastoa, jotta se voi turvata presidentti Ahtisaaren käynnistämän rauhanvälitystyön perinnön ja jatkuvuuden.   

Eduskunta päätti vuoden 2023 budjetin käsittelyn yhteydessä varata lisää määrärahoja CMI:n ja muiden järjestöjen rauhantyöhön sekä suositteli selvitettäväksi valtion mahdollisuudet osallistua CMI:n pääomittamiseen.  Vuosina 2022–2025 kerättävän Rauhanrahaston tavoitteena on 30 miljoonan euron kerääminen CMI:n pääomittamiseksi. 

Rahasto pyritään keräämään valtiolta ja yksityisiltä lahjoittajilta. Varat sijoitetaan kohtuullisella tuotto-odotuksella. Rauhanrahaston tuotoilla CMI voi taata itsenäisen toimintakyvyn sekä vahvistaa kykyä reagoida nopeasti muuttuviin kriisitilanteisiin. 

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation pitää eduskunnan tukea tärkeänä aikana, jolloin rauhanvälitystyölle on yhä enemmän tarvetta. 

”Olemme kiitollisia eduskunnan tuesta CMI:lle. Rauhanvälitystyöllemme on kasvava kysyntä, tänä vuonna olemme vastaanottaneet jo yli 110 yhteistyöpyyntöä, mikä on ennätysmäärä. Tuki CMI:n rauhantyölle on myös investointi yhteiseen turvallisuuteen,” sanoi CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas.
 

Myös yrityksiä ja yksityisiä lahjoittajia kutsutaan mukaan investoimaan rauhantyöhön

CMI kutsuu myös yritykset ja yksityishenkilöt mukaan tukemaan rahastoa.  

Sijoitus Rauhanrahastoon auttaa CMI:tä varmistamaan presidentti Ahtisaaren elämäntyön ja perinnön jatkumisen. On tärkeää turvata suomalainen osaaminen ja maine rauhanvälittäjänä, ja toivomme sekä yritysten että yksityisten ihmisten Suomessa lähtevän mukaan tukemaan työtä rauhan puolesta”, Taalas sanoi.   

Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti CMI:n (ent. Crisis Management Initiative) vuonna 2000. Tänä päivänä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation toimii säätiönä, jossa työskentelee yli 100 kansainvälistä rauhanvälityksen asiantuntijaa ja joka toimii yli 300 kansainvälisen kumppanin kanssa. CMI on edistänyt yli viittäkymmentä rauhanprosessia. Maantieteelliset alueet, joilla CMI työskentelee ovat Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Euraasia ja Aasia.   

CMI:n rahoitus perustuu erityisesti valtioilta ja Euroopan unionilta saatavaan tukeen, sekä yritysten, säätiöiden ja yksityisten lahjoittajien tukeen.

Lisätietoa Rauhanrahastosta: Rahoitus – CMI

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö 

 

Yhteydenotot:

Tiedustelut Rauhanrahastosta: Janne Taalas, toimitusjohtaja, janne.taalas@cmi.fi, p. 050 4655901

Tiedustelut lahjoittamisesta: Sini Santasalo, varainhankintapäällikkö, sini.santasalo@cmi.fi, p. 040 7160316

Median haastattelupyynnöt: Johanna Kaprio-Papageorgiou, viestinnän erityisasiantuntija johanna.kaprio@cmi.fi, p. 050 5843323