fbpx

KEITÄ ME OLEMME

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä.

Tiimiimme kuuluu yli sata kansainvälistä asiantuntijaa ja teemme yhteistyötä yli kolmensadan kansainvälisen kumppanin kanssa. Heidän kanssaan olemme edistäneet yli 50:tä rauhanprosessia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Euraasiassa ja Aasiassa.

CMI:llä on pääkonttori Helsingissä, toimisto Brysselissä ja toimintaa yli 20 maassa. Olemme yhdessä sitoutuneet kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joilla puututaan poliittisten konfliktien ytimessä esiintyviin ongelmiin, jotka estävät rauhanprosessien etenemisen.

”CMI:n näkemys on, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Uskomme, että ihmisillä on kyky tavoitella rauhanomaista muutosta, jopa toistuvan väkivallan keskellä.”

Rauhanvälittämisen taito

Konfliktien ratkaiseminen ja rauhanvälitys ovat olennainen osa ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa. Ilman rauhaa ja vakautta ei voi olla kestävää kehitystä. Lisäksi konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen niiden juurisyihin puuttumalla on aina kustannustehokkain vaihtoehto, joka voi tuottaa pienellä taloudellisella investoinnilla merkittäviä tuloksia.

Konfliktien monimutkaisuuden ja rauhanprosessien pirstoutumisen takia on yhä enemmän tarvetta CMI:n kaltaisille huomaamattomasti toimiville, itsenäisille rauhanvälittäjille, joilla on laajat verkostot ja tunnustettua asiantuntemusta.

CMI:n keskeinen lisäarvo on sen pitkäaikainen yhteistyö paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön ansiosta CMI pystyy täydentämään näiden toimijoiden työtä konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Ketteränä ja luotettavana rauhankumppanina toimiminen on CMI:n työn perusta. Lähestymistapamme perustuu kykyymme kuunnella ja tunnistaa sidosryhmien tarpeita ja tarjota riippumatonta analyysia, jotta rauhalle voidaan rakentaa suotuisa ympäristö.

CMI:n työmenetelmät määräytyvät vahvasti asiayhteyden mukaan ja perustuvat suurimpaan asiantuntemukseen rauhanvälityksessä. Kykymme saada aikaan tuloksia perustuu kahteen toisiaan tukevaan strategiaan: rauhanvälitykseen ja vuoropuheluun sekä kykyymme toimia luotettavana kumppanina. Sen lisäksi, että tarjoamme tukea ja asiantuntemusta sidosryhmillemme, jotka pyrkivät ratkaisemaan konflikteja rauhanomaisin keinoin, vaikutamme aktiivisesti kansainvälisen ja alueellisen rauhanvälityksen käytäntöihin.

Naiset ja rauhanvälitys sekä Digitaalinen rauhanvälitys ovat etusijalla, kun CMI pyrkii luomaan osallistavampia ratkaisuja konflikteihin ja hyödyntämään mahdollisuuksia ja vastaamaan uhkiin, joita digitaalinen teknologia tuo rauhantekijöille. Tulevina vuosina pyrimme mahdollistamaan naisten täyden edustuksen konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa ja hyödyntämään kaikki teknologian mahdollisuudet rauhanvälityksen käytäntöjen parantamiseksi ja teknologioiden käytön ehkäisemiseksi konfliktien lietsomisessa ja rauhanprosessien vaarantamisessa.

CMI:llä on ohjelmakumppanuus Suomen ulkoministeriön kanssa, ja teemme tiivistä yhteistyötä useiden muiden hallitusten sekä useiden alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Perusperiaatteemme


Kestävä visiomme on, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Tämä visio perustuu vakaumukseemme, että ihmiset pyrkivät rauhanomaiseen muutokseen jopa toistuvan väkivallan muotojen keskellä. Kaikkea sitä, mitä CMI tekee tämän vision edistämiseksi, ohjaa viisi perusperiaatetta, jotka ylläpitävät itsenäisyyttämme ja jotka ovat juurtuneet kansainväliseen rauhanvälitystyöhömme kahden vuosikymmenen aikana. Nämä periaatteet toimivat edelleen CMI:n Strategia 2030:n kulmakivinä.

Honest broker

Rauhanvälittäjänä olemme avoimia roolistamme, tavoitteistamme ja kumppanuuksistamme, ja suojelemme tarvittaessa yhteistyökumppaneitamme. Puolueettomuutemme takaa sen, että toimimme ilman poliittista agendaa, rauhan hyväksi ja suosimatta mitään osapuolta tai intressiä.

Omistajuus

Työmme perustuu konfliktin osapuolten ja sidosryhmien sitoumukseen käsitellä kunkin kiistan keskeisiä kysymyksiä. Kokemuksemme osoittaa, että konfliktissa päästään kestävään ratkaisuun, kun konfliktin osapuolet omistavat sovintoprosessin ja tuemme näitä pyrkimyksiä.

Osallistavuus

Kaikkien tärkeimpien toimijoiden ottaminen mukaan rauhanprosessiin on konfliktin kestävän ratkaisemisen edellytys. Tämä osallistaminen tasoittaa tietä konfliktin syiden ja ratkaisujen laajalle pohdinnalle ja toimii myös esimerkkinä tulevaisuuden osallistaville prosesseille. Olemme yhteydessä kaikkiin asiaankuuluviin toimijoihin ja korostamme erityisesti naisten osallistumista rauhanpyrkimyksiin.

Vastavuoroisuus

Koordinoimme ja kommunikoimme tehokkaasti ja tuloksellisesti asiaankuuluvien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme rauhantyömme vastavuoroisuuden. Rakennamme synergioita paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vahvuuksiamme ovat kykymme toimia silloin kun viralliset toimijat eivät siihen pysty – sekä taitomme perääntyä tarvittaessa.

Integriteetti

Riippumattomuus ulkoisista agendoista ja vaikutusvallasta on työmme perusta. Emme tingi periaatteistamme ja varmistamme, että työmme, kumppanuutemme ja resurssimme ovat tiukimpien eettisten normien mukaisia.

 

VISIO

Rauhantekijöinä vastaamme konfliktien muuttuneeseen luonteeseen ja reagoimme siihen tehokkaasti rauhanvälityksen ja vuoropuhelun keinoin.

MISSIO

Ihmiset, yhteiskunnat, valtiot ja alueet visioivat ja luovat rauhanomaisia ja kestäviä vaihtoehtoja konflikteille.

STRATEGISET PAINOPISTEET

Rauhanvälittämisen taito
Organisaation sopeutumiskyvyn kasvattaminen

PERIAATTEET

Honest broker
Omistajuus
Osallistavuus
Vastavuoroisuus
Integriteetti

Lue lisää strategiastamme.

Suomalainen järjestö, jolla on maailmanlaajuinen vaikutus

CMI:n tarina alkaa Nobelin rauhanpalkinnon saajasta, entisestä presidentistä ja CMI:n perustajasta Martti Ahtisaaresta. Presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000 Ahtisaari päätti panostaa rauhanvälitykseen, joka puuttuisi konfliktien juurisyihin. CMI perustettiin samana vuonna tarkoituksenaan auttaa ratkaisemaan väkivaltaisia ja poliittisia konflikteja kaikkialla maailmassa. CMI on perustamisestaan lähtien toteuttanut Ahtisaaren visiota, joka perustuu ajatukseen, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. 20 vuodessa CMI on kehittynyt yhdeksi maailman johtavista rauhanvälitystoimijoista.

Ahtisaaren perintö ja juuremme ovat Suomen kokemuksissa tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämisessä. Monille konfliktialueille Suomen tarina – köyhyydestä nouseminen, eripuraisesta menneisyydestä parantuminen, suurvaltakilpailun keskellä navigoiminen sekä ratkaisukeskeiseksi ja luotettavaksi kansainvälisen yhteisön jäseneksi kehittyminen – resonoi aitoudessaan. Kovan työn, päättäväisyyden ja yhteistyön ansiosta Suomi on kasvanut vakaaksi demokratiaksi ja luotettavaksi maailmanrauhaa ja turvallisuutta edistäväksi kumppaniksi.

Suomalaisuuden, Ahtisaaren työn perinnön ja kansainvälisen kokemuksemme ansiosta CMI:stä on tullut luotettava kumppani maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Tämän takia riippumattomuutemme on välttämätöntä ja antaa meille mahdollisuuden tarjota turvallisen tilan poliittiselle vuoropuhelulle. Meillä on kansainvälisten kumppaneidemme kanssa yhteinen näkemys siltojen rakentamisesta kohti konfliktin rauhanomaista ratkaisua.