fbpx

Suomen naisrauhanvälittäjäverkosto keskusteli turvallisuustilanteen muutoksesta Euroopassa

Julkaistu 1.9.2022

Suomen naisrauhanvälittäjäverkosto tapasi perjantaina 26. elokuuta vuotuisessa kokouksessaan Helsingissä. Kokouksessa verkoston jäsenet keskustelivat ajankohtaisista rauhanvälityksen kysymyksistä. Keskeisenä teemana oli turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuminen Euroopassa, sekä Suomen ja Ruotsin tuleva Nato-jäsenyys.

Naisrauhanvälittäjäverkosto päätti tulevalla kaudellaan nostaa Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen muutosten seuraamisen toimintansa keskiöön. Verkosto piti tärkeänä pohtia, miten verkosto voisi tukea naistoimijoita Ukrainassa. Samalla verkosto korosti, ettei tule unohtaa muita käynnissä olevia aseellisia konflikteja muun muassa Lähi-idässä ja Afrikassa, missä verkostoitumista naistoimijoiden kanssa jatketaan.

Suomen naisrauhanvälittäjien verkosto elokuussa 2022. Kuva: Maria Santto

Kokouksessa naisrauhanvälittäjäverkoston puheenjohtajaksi tulevalle toimintakaudelle valittiin Anne Palm.

Suomen verkoston jäsenet keskustelivat myös pohjoismaisen naisrauhanvälittäjäverkoston vuosikokouksen valmisteluista. Kokous järjestetään tämän vuoden marraskuussa Helsingissä.  Sen asialistalla ovat mm. rauhanvälityksen nykytila, turvallisuuspoliittiset muutokset ja pohjoismaisen verkoston toiminta.

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sopivat pohjoismaisen naisrauhanvälittäjäverkoston perustamisesta vuonna 2015. Pohjoismainen naisrauhanvälittäjäverkosto (Nordic Women Mediators) on yhteistyöfoorumi. Sen toimintaa ohjaa ajatus, että pohjoismaiset naiset rauhanvälittäjinä ja rauhantyön osaajina edistävät naisten mukaan tuomista ja merkityksellistä osallistumista rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin, ja täten voivat myötävaikuttaa rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tulevalla kaudella naisrauhanvälittäjäverkoston toiminnan keskiössä on Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen muutosten seuraaminen. Kuva: Maria Santto

Pohjoismainen naisrauhanvälittäjäverkosto koostuu viidestä kansallisesta verkostosta, joihin kuuluu yhteensä noin 130 naista Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Jäsenillä on laaja kokemus eri rauhanprosessin vaiheista, mukaan lukien sovittelusta, tulitaukosopimuksista, perustuslakiuudistuksista, siviilien ja sotilaiden välisistä suhteista, kansainvälisestä humanitäärisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista. Suomen kansallinen verkosto koostuu 16 johtavasta rauhan ja turvallisuuden ammattilaisesta, jotka ulkoministeriö on kutsunut verkoston jäseneksi. CMI toimii Suomen verkoston operationaalisena kumppanina.