fbpx

CMI kantaa vastuunsa ilmastotalkoissa – kunnianhimoinen tavoite lentämisen päästöjen vähentämiseksi

Julkaistu 24.4.2019

Sitoudumme vähentämään lentomatkustamisesta aiheutuvia päästöjämme 20 prosentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarjoamme jatkossa kokouksissamme ja tilaisuuksissamme vain kasvispainotteista tai muutoin ilmastoystävällistä ruokaa.

CMI sitoutuu matkustamaan nykyistä fiksummin ja vähäpäästöisemmin. Kuva Suhyeon Choi.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC varoitti maailmaa viime syksynä niistä valtavista riskeistä, joita ihmiskunta ottaa, jos se antaa ilmaston lämmetä yli 1,5 astetta. Samaan aikaan uudet tutkimukset ovat yhä selvemmin vahvistaneet ilmastonmuutoksen ja konfliktien välisen syy-yhteyden.

CMI:n työn painopiste on maailman pahimmilla kriisialueilla. Ilmastonmuutos iskee pahiten yhteiskuntiin, jotka ovat jo valmiiksi alttiita konflikteille. Työmme on tärkeässä asemassa hauraiden maiden ja alueiden vakauttamisessa. Ilman väkivaltaisia konflikteja näillä yhteiskunnilla on paremmat mahdollisuudet sopeuta väistämättä muuttuviin ilmasto-oloihin.

Vaikka teemme päivittäin töitä edistääksemme rauhaa ja vakautta, ei se vapauta meitä kantamasta vastuuta työmme aiheuttamista ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Ilmastotalkoissa tarvitaan nyt kaikkien panosta.

Olemme CMI:ssä laatineet Kestävän kehityksen sitoumuksen, jossa sitoudumme konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoumus asettaa kunnianhimoiset tavoitteet CMI:n hiilijalanjäljen pienentämiselle.

Voimme matkustaa nykyistä fiksummin ja vähäpäästöisemmin

CMI:lle kertyy yli kuusi miljoonaa lentokilometriä vuodessa. Se vastaa noin 150:tä matkaa maailman ympäri. On selvää, että tällaiset lentomäärät tuottavat isot päästöt. Matkustaminen, erityisesti lentomatkustaminen, tuottaakin valtaosan CMI:n ilmastoa lämmittävistä päästöistä.

Lentomäärämme tuottaa vähän laskutavasta riippuen 1,5-2 miljoonan kilon CO2-ekv päästöjä. Tämä vastaa noin 150-200 keskivertosuomalaisen koko vuoden kaikkia päästöjä. Tai vastaavasti 2000 intialaisen vuosipäästöjä.  Jos lopettaisimme kaiken lentämisen, olisi päästövähennys samaa luokkaa kuin, jos Suomen teiltä poistettaisiin 1000 keskivertopäästöt omaavaa autoa.

Konfliktinratkaisutyö ei ole mahdollista ilman matkustamista. Olemme parhaillaan aktiivisesti läsnä yhdeksässä rauhanprosessissa ympäri maailmaa. Työmme vaatii läsnäoloa, jota ei voida korvata edes nykyaikaisilla etäyhteydenpitolaitteille. Voimme kuitenkin matkustaa nykyistä fiksummin ja vähäpäästöisemmin.

Asetamme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa tavoitteeksi vähentää lentomatkustamisesta aiheutuvia päästöjämme 20 prosentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoitteeseen päästään muun muassa suosimalla suoria lentoyhteyksiä, yhdistelemällä matkoja, pienentämällä delegaatioiden kokoa sekä tarjoamalla mahdollisuuden matkustaa maata pitkin Suomessa ja lähialueilla.

Lisäksi aloitamme lentopäästöjen kompensoinnin yhteistyössä kumppanimme Finnairin kanssa. Tavoitteenamme on, että kaikki CMI:n lennot ovat kompensaatiojärjestelmän piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tarjoilut ja hankinnat ekologisiksi

Ruoka muodostaa noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Ilmastonmuutoksen kannalta onkin ratkaisevaa, minkälaista ruokaa syömme.

CMI sitoutuu jatkossa tarjoamaan kokouksissa ja tilaisuuksissaan vain kasvispainotteista tai muutoin ilmastoystävällistä ruokaa. Näin pienennämme ruoasta aiheutuvaa ympäristökuormaamme, ja tuemme samalle ilmastoystävällisen ruoan suosion kasvua.

Muita hankintoja tehdessä suosimme ympäristösertifioituja, ja aina kun mahdollista, kierrätysmateriaaleista valmistettuja tai kierrätettyjä ja kierrätettävissä olevia tuotteita.

Mikäli haluamme vastata aikamme suurimpaan haasteeseen, eli ilmastonmuutokseen, pitää ilmastoystävällisistä valinnoista tehdä poikkeuksen sijaan normi. Niin työpaikoilla kuin laajemmin yhteiskunnassa. Viime kädessä muutos lähtee meistä ihmisistä. CMI:n henkilöstö on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen myötä vahvasti sitoutunut näyttämään esimerkkiä ja tekemään oman osansa yhteisissä ilmastotalkoissa.