fbpx

Jemenin rauhanomainen kehitys liittovaltioksi edellyttää avointa keskustelua

Julkaistu 29.12.2014

Jemenin poliittiset puolueet sopivat tammikuussa 2014 siirtymävaiheesta liittovaltiomalliin, joka on samalla avannut mahdollisuuden puuttua hallinnon moniin epäkohtiin, ja lisätä paikallisten yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Jotta uusi liittovaltiomalli olisi kestävällä pohjalla, tulee siirtymävaiheessa käydä avointa vuoropuhelua ja ottaa huomioon laajasti eri osapuolten näkemyksiä prosessin aikana.

CMI järjesti joulukuussa yhdessä jemeniläisten vaikuttajien kanssa työpajan, jossa tuotettiin suosituksia maan rauhanomaiselle siirtymiselle uuteen liittovaltiomalliin.

Lue lisää Beirutissa järjestetystä työpajasta englanninkielisiltä sivuiltamme