fbpx

Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien osaaminen esillä Etelä-Afrikassa

Published on Thursday, 1st of September 2016

Pretoriassa järjestetyssä kokouksessa peräänkuulutettiin mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä pohjoismaisten ja eteläisen Afrikan naisvälittäjien välillä.

Etelä-Afrikan ulkoministeriö järjesti elokuussa seminaarin naisten roolista rauhanprosesseissa. Asiantuntijamme Johanna Poutanen oli kutsuttu mukaan osana pohjoismaista naisvälittäjien verkostoa, jonka kumppani CMI on.

Poutasen puheenvuoro peilasi CMI:n työtä Etelä-Sudanin naisparlamenttiverkoston tukemiseksi maan rauhantyössä, käsitellen sekä naisten osallistumisen haasteita että mahdollisuuksia käytännön tasolla.

”CMI:n vuosia jatkunut työ naisten roolin vahvistamiseksi Etelä-Sudanin rauhanprosessissa on osoittanut vaihtoehtoisia tapoja tukea naisten osallistamista myös virallisen neuvottelupöydän ulkopuolella”, Poutanen korosti puheenvuorossaan.

Poutasen lisäksi kokoukseen osallistui Suomesta naisvälittäjien verkoston jäsen Batulo Essak.

Kysyntää pitkäjänteiselle ja tasavertaiselle kumppanuudelle

Konkreettisten kokemusten lisäksi kokouksessa keskusteltiin myös itse verkostosta ja sen lisäarvosta ja mahdollisuuksista. Seminaarin afrikkalaiset osallistujat osoittivat vahvaa kiinnostusta jatkaa ja edelleen tiivistää kumppanuutta pohjoismaisen verkoston kanssa. Erityisesti naisvälittäjien keskinäinen mentorointituki ja konkreettinen tiimityö Afrikan rauhanprosessien puitteissa nostettiin usein esille. Pitkäjänteinen, konkreettinen ja tasavertaiselle kumppanuudelle perustuva yhteistyö toisi osallistujien mukaan lisäarvoa molemmille tahoille.

Pohjoismainen naisvälittäjien verkosto pyrkii lisäämään pohjoismaisten naisten määrää rauhanvälitysprosesseissa sekä vahvistamaan naisvälittäjien roolia konfliktimaissa. CMI on verkoston operationaalinen kumppani.

Lue lisää CMI:n työstä naisten aseman vahvistamiseksi rauhanvälityksessä täältä.