fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Rauhan avain -palkinto

Rauha on pieniä tekoja ja päätöksiä, yhteisön rakentamista ja ylläpitämistä. Rauhaa ei rakenneta pelkästään rauhanpöydissä, vaan rauha edellyttää tekoja kaikilla tasoilla ja jokapäiväisessä arjessa.

Arjen rauhanrakentajat ansaitsevat enemmän tunnustusta. Siksi CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation lanseeraa Rauhan avain -palkinnon, jonka saa oman yhteisönsä ja CMI:n valitsema toimija, jonka pienet teot ovat luoneet ympärilleen kestävää, inhimillistä rauhaa.

Vuonna 2023 palkinnon saaja on koulumaailman toimija, opettaja tai oppilaitos, joka on edistänyt toiminnallaan rauhanomaista toimintatapaa ja ilmapiiriä.

Opettajat ja muut koulumaailman toimijat ovat avainasemassa luomassa pohjaa kestävälle ja inhimilliselle rauhalle. Palkinto koulumaailman toimijalle annetaan ajassa, jolloin konfliktinratkaisutaitojen kehittämiselle on yhä enemmän kysyntää. Valinta on myös luonteva jatkumo CMI:n Ahtisaari-päivien kouluyhteistyön traditiolle.

Tänä vuonna valinnassa painotetaan sopeuttamiseen ja siltojen rakentamiseen liittyviä tekoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaitosten tekemää työtä konfliktialueilta tulleiden oppilaiden kanssa, tai esimerkiksi oppilaitoksen panostusta turvallisten tilojen luomiseen.

CMI järjestää vuoden 2023 kilpailun yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Palkintoraadissa ovat mukana CMI:n ja OAJ:n edustajat, opettajaksi opiskeleva yhteisön nuori edustaja, sekä aiemmin opettajana toiminut edustaja. Palkintoraadin tarkempi kokoonpano julkistetaan huhtikuussa 2023.

Palkintoraadin sihteerinä toimii CMI:n Ahtisaari-päivien asiantuntija Aino Niskala.

Tietoa palkinnosta on saatavilla myös tiedot palkinnosta ovat saatavilla myös ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

Kriteeristö


Rauhan avaimen yleiset myöntöperiaatteet

  1. CMI:n Rauhan Avain myönnetään taholle, jonka teot ovat luoneet ympärilleen kestävää rauhaa
  2. Avaimen saaja on edistänyt toiminnallaan rauhanomaista toimintatapaa ja ilmapiiriä.
  3. Tekojen edistäminen on suunnitelmallista, kestävää ja tarkoituksenmukaista
  4. Taho on luonut omia innovaatioita tai uusia avauksia, jotka hyödyttävät yhteisöä laajasti.


2023 Perusopetuksen tai toisen asteen toimija, opettaja, oppilaskunta, koulu tai oppilaitos, joka on edistänyt toiminnallaan rauhanomaista toimintatapaa ja ilmapiiriä

  1. Palkinnon saaja on työskennellyt pitkäjänteisesti ja rohkeasti edistääkseen rauhanomaista toimintatapaa ja ratkaisumalleja yhteisössään. Tämä on voinut olla esimerkiksi riitatilanteiden ratkaisuun liittyvää työtä tai yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä tekoja. Tärkeää on konkreettinen muutos.
  2. Palkinnon saaja on onnistunut sitouttamaan toimintaan laajasti yhteisön kaikki jäsenet, kuten oppilaat, opiskelijat, opettajat, henkilökunnan ja huoltajat.
  3. Palkittua toimintaa toteutetaan yhteisön omista lähtökohdista, ja sen jäsenillä on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä.
  4. Palkinnon saaja mahdollistaa turvallisempia tiloja ja uusia avauksia rauhan ja dialogin vahvistamiseksi.
  5. Palkinnon saajan edustamat toimintatavat ja arvot ovat vaikuttaneet positiivisesti koulun tai oppilaitoksen arkeen.

 

AIKATAULU


Hakuaika 15.3.–15.5.

Kesäkuu 2023: raadin kokoontuminen ja päätös

Palkinnon jako Kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9.

Ehdota Rauhan avain -palkinnon saajaa 15.5. mennessä

Kenen tulisi mielestäsi saada Rauhan avain -palkinto? Perustele valintasi vapaamuotoisesti lomakkeella. Lomake on saatavilla myös ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

Tee ehdotus

 

Yhteydenotot

Aino Niskala, asiantuntija, Ahtisaari-päivät
+358 40 7594142, aino.niskala@cmi.fi