fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Fredsnyckel -priset

Fred handlar om små handlingar och beslut, om att bygga och upprätthålla en gemenskap. Fred byggs inte bara vid fredsbord, utan kräver handlingar på alla nivåer och i vardagen. 

Vardagliga fredsbyggare förtjänar mer erkännande. CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation lanserar Fredsnyckel-priset, som delas ut till en aktör som valts av sin egen gemenskap och CMI, som genom små handlingar har skapat varaktig hållbar fred mellan människor i sin omgivning. 

År 2023 går priset till en aktör inom skolvärlden, en lärare eller en läroanstalt som via sin verksamhet har främjat fredliga arbetsmetoder och en fredlig atmosfär. 

Lärare och andra aktörer i skolans värld spelar en nyckelroll för att skapa grunden för hållbar och mänsklig fred. Priset delas ut till en aktör inom skolvärlden i en tid då det finns en ökande efterfrågan på utveckling av konfliktlösningsförmåga. Urvalet är också en naturlig fortsättning på CMI:s Ahtisaari-dagars skolsamarbetestradition. 

År 2023 kommer urvalet att fokusera på gärningar som relaterar till anpassning och brobyggande. Det kan till exempel handla om läroanstalters arbete med elever från konfliktområden, eller satsningar på att skapa trygga utrymmen. 

CMI anordnar tävlingen 2023 i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. I priskommittén ingår representanter för CMI och OAJ, en ung lärarstuderande som representant för skolvärlden, och en representant som tidigare arbetat som lärare. Den exakta sammansättningen av priskommittén kommer att tillkännages i april 2023. 

Aino Niskala, sakkunnig på CMI:s Ahtisaari-dagarna, fungerar som priskommitténs sekreterare. 

Information om Fredsnyckel-priset finns även på finska och nordsamiska 

Kriterier

Allmänna principer för tilldelning av Fredsnyckeln 

  1. CMI:s Fredsnyckel tilldelas en person eller enhet som verkat för hållbar fred i sin omgivning. 
  2. Mottagaren av nyckeln har bidragit till ett fredligt arbetssätt och en fredlig atmosfär. 
  3. Åtgärderna är planerade, hållbara och ändamålsenliga. 
  4. Pristagaren har skapat egna innovationer eller nya öppningar som gynnar det egna området i stort. 

 

Aktör, lärare, elevkår, skola eller läroanstalt inom den grundläggande utbildningen eller andra stadiet som har främjat ett fredligt arbetssätt och en fredlig atmosfär i sin verksamhet 

  1. Pristagaren har arbetat långsiktigt och modigt för att främja fredliga arbetssätt och lösningar i sin gemenskap. Det kan till exempel handla om arbete för att lösa tvister eller för att främja gemenskapens allmänna välbefinnande. Det viktiga är konkreta förändringar. 
  2. Pristagaren har lyckats engagera alla medlemmar i gemenskapen i stort, inklusive elever, studerande, lärare, personal och vårdnadshavare. 
  3. Den prisbelönta verksamheten är gemenskapsdriven och medlemmarna spelar en aktiv roll i genomförandet och utvecklingen av den. 
  4. Pristagaren möjliggör säkrare utrymmen och nya sätt att stärka fred och dialog. 
  5. De metoder och värderingar som pristagaren representerar har haft en positiv inverkan på skolans eller läroanstaltens vardag.

 

TIDSTABELL

Ansökningstid 15.3–15.5.2023 

Juni: Priskommittén sammanträder och fattar sitt beslut 

Tilldelning av priset på Internationella fredsdagen 21.9. 

Nominera mottagaren av Fredsnyckel -priset före den 15.5.

Vem tycker du borde få Fredsnyckeln? Använd formuläret för att fritt motivera ditt val. Formuläret finns även på finska och nordsamiska 

Ge ett förslag

Kontaktuppgifter

Aino Niskala, koordinator, Ahtisaari-dagarna
+358 40 7594142, aino.niskala@cmi.fi