fbpx

50 finländska inflytelserika personer stödjer CMI och Fredsfonden – målet är 30 miljoner euro i kapital

Julkaistu 17.5.2023

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation ska samla in 30 miljoner euro i kapital under de kommande åren. Närmare 50 kända inflytelserika personer från bland annat den ekonomiska sektorn, kultursektorn, arbetsmarknadsorganisationer och kyrkan har redan anmält att de vill stödja Fredsfonden som inrättats av CMI. CMI uppmanar alla finländare att delta i det gemensamma arbetet.

Martti Ahtisaaris livsverk är något som alla finländare kan känna sig stolta över. CMI:s mål är att samla in 30 miljoner euro i kapital mellan 2022 och 2026 och trygga arvet från och kontinuiteten i fredsmedlingsarbetet som påbörjats av president Ahtisaari.

CMI inrättade Fredsfonden i december 2022 och ska nu samla in 10 miljoner euro i form av privata donationer. Ett annat mål är också att 20 miljoner euro ska anslås till ändamålet i regeringsprogrammet. Riksdagen har i december 2022 visat sitt stöd för kapitaliseringen av CMI.

Närmare 50 inflytelserika personer i samhället har redan anmält sitt stöd till fonden (se lista nedan) genom att underteckna CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundations förslag för regeringsprogrammet: Finska staten kapitaliserar CMI med 20 miljoner euro under åren 2023–2026 för att trygga arvet efter den tidigare presidenten och mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari och stärka ställningen för den finländska fredsmedlingen.

Efterfrågan på CMI:s fredsmedling och den finländska kompetensen ökar

För närvarande pågår över 100 våldsamma konflikter i världen. Effekterna på människornas och företagens vardag märks även i Finland. Antalet människor som fått fly från krig, förföljelse och konflikter översteg redan 100 miljoner under 2022.

Den starka finländska värdegrunden har bidragit till att göra CMI till en av världens ledande fredsmäklare. CMI deltar i över 20 fredsprocesser, bland annat i Ukraina och dess närområden samt i Mellanöstern, Nordafrika och Afrikas horn.

Bara under 2022 mottog CMI 132 förfrågningar om fredsmedling från olika delar av världen, vilket är ett rekordstort antal och en fortsättning på de senaste årens ökning.

”Finland har en lång tradition inom fredsmedling och ett gott anseende som fredsmäklare. Finlands säkerhet bör inte, ens som medlem i Nato, enbart stödja sig på det militära försvaret. Det ligger i Finlands intresse att vi uppfattas som en aktiv fredsmäklare i världen, och därför är ett brett stöd bland finländarna viktigt för oss”, betonar Janne Taalas, verkställande direktör för CMI.

Med hjälp av de medel som samlas in till Fredsfonden kan CMI även i framtiden fortsätta att främja fred och stabilitet i områden som har en direkt koppling till Finlands säkerhet.

CMI:s kapital förvaltas på ett säkert, decentraliserat och professionellt sätt. Medlen i Fredsfondens används till snabba insatser, bryggfinansiering mellan olika projektstöd och verksamhetsutveckling. Även om intäkterna från fonden endast utgör en liten del av CMI:s intäkter skulle de avsevärt öka organisationens självständighet och handlingskraft.

Omkring hälften av CMI:s finansiering kommer från länder utanför Finland, vilket innebär att varje euro som erhålls från Finland kan fördubblas med finansiering från utlandet.

Mer information om Fredsfonden: Fredsfonden – CMI

Personer som stödjer fonden:

Thomas Ahlström
Maria Ahlström-Bondestam
Marko Ahtisaari
Laura Arikka
Antti Arjava
Mikael Aro
Anne Berner
Kurt Björklund
Stefan Björkman
Alexander Ehrnrooth
Henrik Ehrnrooth
Jarkko Eloranta
Veera Heinonen
Kaisamari Hintikka
Jyri Häkämies
Mika Ihamuotila
Karri Kaitue
Pertti Karjalainen
Ilpo Kokkila
Yrjö Kopra
Gunvor Kronman
Miki Kuusi
Timur Kärki
Teemu Laajasalo
Ritva Laukkanen
Kari Lautjärvi
Mari Leppänen
John Lindfors
Maria Löfgren
Arto Mäenmaa
Aleksi Neuvonen
Esa Niemi
Mikko Nieminen
Ilkka Paananen
Antti Palola
Kristina Pentti-von Walzel
Reetta Rajala
Juha Rantanen
Kalle Reponen
Mikko Rysä
Kai Seikku
Alexander Stubb
Vladimira Therman
Christoph Vitzthum
Kim Väisänen
Mikko Wirén

 

Kontaktuppgifter:

Riikka Kämppi, Senior Advisor, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, riikka.kamppi@cmi.fi, tfn. 040 572 9733

Johanna Kaprio-Papageorgiou, kommunikationschef, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, johanna.kaprio@cmi.fi, tfn. 050 584 3323