fbpx

Till deltagarna i regeringsförhandlingarna i maj 2023

Julkaistu 16.5.2023

Vi undertecknade stödjer införande av följande proposition från CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation i regeringsprogrammet: Finska staten kapitaliserar CMI med 20 miljoner euro under åren 2023–2026 för att trygga arvet efter president och mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari och stärka ställningen för den finländska fredsmedlingen. 

Finland har en lång tradition inom fredsmedling och ett gott anseende som fredsmäklare. Finlands säkerhet bör inte, ens som medlem i NATO, enbart stödja sig på det militära försvaret. Det ligger i Finlands intresse att vi uppfattas även som en aktiv fredsmäklare i världen.
 
Den starka finländska värdegrunden har bidragit till att göra CMI till en av världens ledande fredsmäklare. Bara under 2022 mottog CMI 132 förfrågningar om fredsmedling från olika håll i världen – ett rekordhögt antal. Med den nuvarande finansieringen är det dock inte möjligt att besvara alla förfrågningar. Omkring hälften av CMI:s finansiering kommer från andra länder. Det innebär att varje euro vi får från Finland kan fördubblas genom utländska investeringar.
 
CMI, som ombildades till stiftelse år 2021, grundade år 2022 Fredsfonden (Martti Ahtisaari Peace Fund). Målet är att samla in sammanlagt 30 miljoner euro i kapital fram till slutet av 2026 genom att det i regeringsprogrammet anslås 20 miljoner euro till fonden, och CMI förbinder sig att samla in 10 miljoner euro i form av donationer.
 
Genom att inrätta Fredsfonden förbereder sig CMI även för att säkerställa att arvet efter president Ahtisaari lever vidare.

Undertecknarna

Thomas Ahlström
Maria Ahlström-Bondestam
Marko Ahtisaari
Laura Arikka
Antti Arjava
Mikael Aro
Anne Berner
Kurt Björklund
Stefan Björkman
Alexander Ehrnrooth
Henrik Ehrnrooth
Jarkko Eloranta
Veera Heinonen
Kaisamari Hintikka
Jyri Häkämies
Mika Ihamuotila
Karri Kaitue
Pertti Karjalainen
Ilpo Kokkila
Yrjö Kopra
Gunvor Kronman
Miki Kuusi
Timur Kärki
Teemu Laajasalo
Ritva Laukkanen
Kari Lautjärvi
Mari Leppänen
John Lindfors
Maria Löfgren
Arto Mäenmaa
Aleksi Neuvonen
Esa Niemi
Mikko Nieminen
Ilkka Paananen
Antti Palola
Kristina Pentti-von Walzel
Reetta Rajala
Juha Rantanen
Kalle Reponen
Mikko Rysä
Kai Seikku
Alexander Stubb
Vladimira Therman
Christoph Vitzthum
Kim Väisänen
Mikko Wirén


Ytterligare information:
Riikka Kämppi, Senior Advisor, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, riikka.kamppi@cmi.fi, puh. 040 572 9733