fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Moldovan parlamentti on hyväksynyt lakiehdotuksen yhteistyön parantamiseksi Gagausian autonomian kanssa

Julkaistu 31.1.2023

Moldovan parlamentti hyväksyi hiljattain konsultaatiopaketin, minkä odotetaan parantavan yhteistyötä Moldovan keskushallinnon ja Gagausian autonomisen alueen välillä.

Moldovan parlamentti äänesti keskinäisten neuvotteluprosessien puolesta. Kuva: Moldovan parlamentti.

Parlamentti hyväksyi 29.12.2022 kaksi lakia, jotka mahdollistavat parlamentin ja Gagausian kansankokouksen välisen keskinäisen neuvottelun lainsäädäntäprosessien aikana. Tämä saavutus on tulosta jatkuvasta vuoropuhelusta parlamentin Gagausia -työryhmän sisällä toimivien kahden lainsäädäntöelimen välillä, jota edistää CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation ja rahoittaa Ruotsi.

”Tämä keskinäinen kuulemismekanismi on yksi askel kohti Gagausian sisällyttämistä Moldovan tasavallan poliittiseen elämään, sekä parempaa suhdetta Gagausian ja keskushallinnon välillä,” Gagausian kansankokouksen varapuheenjohtaja, sekä parlamentin Gagausia -työryhmän jäsen Gheorghe Leichu totesi.

Gagausian kansankokouksen varapuheenjohtaja, sekä parlamentin Gagausia -työryhmän jäsen Gheorghe Leichu esittämässä lakiehdotuksia parlamentille. Kuva: Moldovan parlamentti.

Myös parlamentin Gagausia -työryhmän puheenjohtaja Larisa Voloh piti lakiehdotuksen hyväksyntää merkittävänä edistysaskeleena: ”neuvottelumekanismi parantaa koko lainsäädäntöprosessia, sekä keskushallinnon ja Gagausian autonomian välistä yhteistyötä.”

Molemmat lakiehdotukset laadittiin vuoropuhelufoorumin alaisuudessa. Parlamentin Gagausia -työryhmän jäsenet hyväksyivät ne virallisessa kokouksessa 25.10.2022. Lakien säännösten mukaan parlamentti kuulee Gagausian lainsäädäntöelintä heitä koskevissa kysymyksissä lainsäädäntöprosessin aikana. Tämä koskee erityisesti autonomian asemaan ja sen toimivaltaan liittyviä kysymyksiä. Vastaavasti Gagausia voi kuulla keskushallintoa kysymyksissä, jotka liittyvät ehdotettuihin autonomiaa koskeviin lakeihin.

Parlamentin Gagausia -työryhmän jäsenet hyväksyivät lakiehdotukset keskinäisissä neuvotteluissa. Kuva: Mikhail Kalarashan / CMI

Moldovan tasavallan parlamentin ja Gagausian kansankokouksen välinen pysyvä vuoropuhelufoorumi, joka perustettiin vuonna 2015, koostuu yhtä suuresta määrästä Chisinaun ja Comratin lainsäätäjiä. CMI tukee työryhmän epävirallisia kokouksia Ruotsin rahoittaman Gagausia Dialogue -hankkeen puitteissa. CMI tarjoaa myötävaikutusta vuoropuheluprosessille asiantuntemuksen ja valmiuksien kehittämisen muodossa, samalla kun se edistää yhteistyötä keskushallinnon ja Gagausian edustajien välillä. Tämän foorumin käynnistämisen alusta alkaen parlamentin työryhmä on tuottanut noin 60 yhteistä päätöstä.