fbpx

CMI:n Ahtisaari-päivät-hanke kartoittaa opettajien tarvetta oppijoiden konfliktinratkaisutaitoja kehittäville työkaluille Educa-messuilla

Julkaistu 19.1.2023

Kuva: CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

Ahtisaari-päivät kutsuu kaikki opettajat ja kouluissa työskentelevät ammattilaiset vastaamaan kyselyyn konfliktiaiheisiin työkaluihin liittyen ajankohtaisen tarpeen tunnistamiseksi. 

Ahtisaari-päivät on CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin Suomessa toteuttama hanke, jonka tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. Ahtisaari-päivät pyrkii toimimaan ennaltaehkäisevästi lisäämällä tietoa konfliktien juurisyistä, konfliktinratkaisusta sekä rauhanrakentamisesta kouluvierailujen ja opettajille suunnattujen materiaalipakettien ja työkalujen avulla. Hankkeen kohderyhmä ovat yläkoulujen ja toisen asteen opettajat ja oppijat. 

Ahtisaari-päivien edellinen tarvekartoitus tehtiin opettajille ja oppijoille vuonna 2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tuolloin kartoitukseen saatiin yli 12 000 vastausta, joista nousi esiin konfliktiaiheiden lisääntyminen keskusteluissa oppijoiden kanssa sekä opettajien kokemus tarpeellisten työkalujen riittämättömästä määrästä. Vuoden 2020 kartoituksen pohjalta hankkeessa on kehitetty materiaaleja ja työkaluja vastaamaan opettajien ja oppijoiden tarpeeseen konfliktiaiheiden käsittelemiseksi. 

Ahtisaari-päivät löytyy 26.-27. tammikuuta järjestettäviltä Educa-messuilta osastolta 6p66. Osastolla konfliktinratkaisun asiantuntijat esittelevät hankeen toimintaa sekä opettajille suunnattuja materiaaleja, sekä keräävät vastauksia vuoden 2023 tarvekartoitukseen. Kartoituksen tavoitteena on kerätä tietoa kentän todellisesta tarpeesta konfliktinratkaisumateriaaleille sekä antaa opettajille ja muille koulumaailman ammattilaisille mahdollisuus tuoda esiin muita aiheisiin liittyviä ajatuksia ja toiveita. Ahtisaari-päivien toimintaa ja materiaaleja kehitetään suoraan vastaamaan tarvekartoituksessa nousseisiin tuloksiin. 

Tarvekartoituksen kyselyyn voi vastata myös osoitteessa: https://bit.ly/apäivät2023 

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä. Tänä päivänä se toimii noin 20 maassa.   

Lisätietoja:  

Riikka Marjamäki
Kehittämispäällikkö
Riikka.marjamaki@cmi.fi
puh. 0408481769