fbpx

Naisten tulisi olla osa Afganistanin poliittista muutosta

Julkaistu 24.11.2022

Kuva: Mona Hossaini / Folke Bernadotte Academy

Kolmas Afganistanin naisjohtajien foorumi (AWLF) oli koolla Brysselissä 8.-10. marraskuuta EU:n ulkosuhdehallinnon järjestämässä hybridimuotoisessa kokouksessa. Mukana oli yli 60 afgaaninaista.  Brysselissä 10. maaliskuuta 2022 käynnistyneen säännöllisen vuoropuhelun tarkoituksena on varmistaa naisten osallistuminen Afganistanin tulevaisuuden muotoiluun.

Naisjohtajien foorumiin kuuluu laaja valikoiman afganistanilaisia ​​naisia, kansalaisyhteiskunnan vaikuttajia, poliittisia johtajia ja aktivisteja, lakimiehiä, toimittajia ja Afganistanin naisliikkeen edustajia sekä Afganistanista että sen ulkopuolelta.

Foorumin puheenjohtajana toimivat Stella Ronner-Grubačić, EU:n sukupuolten tasa-arvosta ja moninaisuudesta vastaava lähettiläs sekä EU:n Afganistanin erityisedustaja Tomas Niklasson.  CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation ja Folke Bernadotte Academy (FBA) toimivat foorumin fasilitaattoreina.

Foorumin kolmannen täysimääräisen kokouksen tavoitteena Brysselissä oli vahvistaa EU:n sitoutumista AWLF:iin sekä tarkastella tärkeitä tapahtumia Afganistanissa ja sen ympäristössä. Lisäksi kokouksessa arvioitiin foorumin kehitystä sen perustamisesta lähtien ja määriteltiin AWLF:n prioriteetit vuodelle 2023.

Kokous pyrki myös lujittamaan tukea Afganistanin naisille ja vahvistamaan naisten välisiä yhteyksiä Afganistanissa ja sen ulkopuolella. Foorumin jäsenten kesken tunnistettiin paljon synergiaetuja, yhteisiä piirteitä ja kantoja, samalla kun tunnustettiin AWLF:n jäsenten monimuotoisuus.

Kokouksen yhteydessä AWLF:n jäsenet kävivät hedelmällisiä keskusteluja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä Euroopan komission varapuheenjohtajan Josep Borrellin ja EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa. AWLF:n jäsenet korostivat Afganistanin sisäisen vuoropuhelun ja osallistavien poliittisten prosessien merkitystä ja keskustelivat keinoista parantaa turvallisuutta ja torjua korruptiota. He korostivat myös yhteistyön merkitystä alueellisten toimijoiden, erityisesti naapurimaiden, kanssa.

AWLF:n jäsenet tapasivat myös EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PSC) suurlähettiläät. Lisäksi järjestettiin julkinen tilaisuus, jossa AWLF:n jäsenet pääsivät keskustelemaan Brysselin rauhanvälittäjäyhteisön kanssa.

Tapaamisissa EU-keskustelukumppaneiden kanssa AWLF:n jäsenet ilmaisivat huolensa paitsi tyttöjen koulutuksen kiellosta Afganistanissa, myös koulutuksen laadusta avoinna olevissa kouluissa.

He keskustelivat mahdollisuuksista tukea Afganistanin yksityistä sektoria, erityisesti naisyrittäjiä, sekä EU:n mahdollisuuksista käynnistää Afganistanin sisäinen vuoropuhelu yhteiskunnan eri ryhmien kokoamiseksi – käsittelemään haastavia kysymyksiä, kuten naisten oikeuksia ja tyttöjen koulutusta.

Naiset korostivat, että EU:n tulisi käyttää vaikutusvaltaansa ja kaikkia mahdollisia keinoja painostaakseen Talebania kunnioittamaan afganistanilaisten perusoikeuksia ja käynnistämään vuoropuhelun kattavan poliittisen prosessin mahdollistamiseksi Afganistanissa.

Kirjoittajat: Naiset ja rauhanvälitys -tiimi