fbpx

CMI Insight: Sota Ukrainassa on käänteentekevä hetki rauhanvälitykselle

Julkaistu 23.11.2022

Sota Ukrainassa asettaa haasteen rauhanvälitykselle. Uusimmassa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin Insight -julkaisussa analysoidaan Ukrainan sodan vaikutusta rauhanvälitykseen. Kirjoittajien mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi muuttaa globaalia turvallisuusympäristöä yhtä syvästi kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskut kaksi vuosikymmentä sitten.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkoa pidemmän aikavälin kehitykselle, jossa konfliktit käydään enenevissä määrin valtioiden välillä. Kylmän sodan jälkeen rauhanvälitystyön strategiat ovat keskittyneet valtion sisäisiin konflikteihin, ja niissä on korostettu vallanjakoa ja siirtymäkauden hallintojärjestelyjä konfliktinratkaisun välineenä.

Uusimmassa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin Insight -julkaisussa listataan kolme kehityssuuntaa, jotka rauhantekijöiden on otettava huomioon nykyisessä turvallisuusympäristössä: Valtioiden välisten konfliktien yleistymisen lisäksi Ukrainan sota voimistaa kehitystä, jossa osapuolet valjastavat ”kaiken” kaupankäynnistä sosiaaliseen mediaan sodankäynnin välineiksi. Keskiössä on myös, missä määrin rauhanvälitys voi tulevaisuudessa perustua yhteisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin normeihin.

Kirjoittajat huomauttavat, että kansainvälinen rauhanvälitysyhteisö tarvitsee uusia työkaluja konfliktinratkaisuun voidakseen käsitellä paremmin konfliktien eri ulottuvuuksia. Vaikka valtioiden sisäisten konfliktien hallintaan ja lopettamiseen suunniteltuja mekanismeja tarvitaan edelleen, ne eivät riitä.

”Tarvitsemme aidosti uusia lähestymistapoja ymmärtääksemme, mitkä toimintatavat soveltuvat parhaiten sovittelemaan konflikteja valtioiden välillä ja millaisia ​​rauhanvälitysverkostoja tarvitaan postmodernien konfliktien ratkaisemiseen.”

Julkaisu on luettavissa täältä.

Artikkeli on osa CMI Insight -julkaisusarjaa, jossa CMI:n asiantuntijat kommentoivat ajankohtaisia ​​rauhanvälityksen teemoja. Julkaisuissa käsitellään CMI:n työhön perustuvia politiikkasuosituksia.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Ville Brummer 
Ohjelmajohtaja, CMI
+358 45 77311220
ville.brummer@cmi.fi

Antti Ämmälä  
Viestintäpäällikkö, CMI
+358 40 3583 084
antti.ammala@cmi.fi