fbpx

Yhteinen asiantuntijalausunto: vettä ei saa käyttää sodan aseena

Julkaistu 11.10.2022

Sivutapahtumaan ‘Value of Water in Times of Armed Conflicts’ osallistuivat Elina Häkkinen (Aalto-yliopisto), Maruan El-Krekshi (CMI), Saule Ospanova (OSCE), Cholpon Aitakhunova (Central Asia Youth for Water CAY4W), Omar El Hattab (Unicef) ja Mara Tignino (Geneva Water Hub). Keskustelua vetivät Antti Rautavaara Suomen ulkoministeriöstä ja Suvi Sojamo Suomen ympäristökeskuksesta. Kuva: Aku Suoknuuti

Vettä ja sanitaatiota ei saa koskaan käyttää sodankäynnin keinona, korostivat useiden organisaatioiden asiantuntijat maailman vesiviikolla Tukholmassa.

Vesi voi olla konfliktien aiheuttaja tai ajuri. CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation allekirjoitti yhdessä neljäntoista organisaation kanssa asiantuntijalausunnon, joka käsittelee veden ja sanitaation roolia konflikteissa.

Lausunto on laadittu käsiteltäväksi New Yorkissa maaliskuussa 2023 pidettävässä YK:n vesikonferenssissa. Sen takana ovat maailman vesiviikolla elokuussa Tukholmassa pidetyn ”Value of Water in Times of Armed Conflicts” -sivutapahtuman järjestäneet organisaatiot.

Asiantuntijalausunto korostaa veden merkitystä konfliktien keskellä sekä konfliktien ehkäisyssä. Humanitaarisesta, oikeudellisesta ja poliittisesta yksimielisyydestä huolimatta vesivarat ja infrastruktuuri ovat usein konfliktin osapuolten strategisia kohteita.

”Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten naiset, lapset, nuoret ja vammaiset, kärsivät yleensä eniten infrastruktuurin tuhoutumisesta, sekä häiriöistä vesihuollossa, sanitaatiossa ja hygieniapalveluissa”, lausunnossa todetaan.

Yhteinen lausunto tuo esiin myös heikkouksia ja puutteita kansainvälisissä, veteen ja sanitaatioon liittyvissä kehyksissä ja käytännöissä.

Lue koko lausunto ja sen keskeiset viestit täältä.