fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Kansalliset vuoropuhelut tukevat rauhaa epävakaassa maailmantilanteessa – National Dialogues -konferenssi Helsingissä

Julkaistu 16.6.2022

NDC:n avauspaneelin teemana oli kansallisen dialogin rooli muuttuvassa maailmassa. Paneelia moderoi Uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston toiminnanjohtaja Mohamed Elsanousi. Paneelissa keskustelivat Hanna Tetteh, Maria Raczyńska ja Pekka Haavisto. Kuva: Maria Santto / CMI

Viidettä kertaa järjestettävä National Dialogues -konferenssi (NDC) kokoaa 15.-16. kesäkuuta Helsinkiin noin 120 rauhanrakentamisen ammattilaista 30 eri maasta. Konferenssissa pureudutaan kansallisten vuoropuhelujen merkitykseen ja haasteisiin muuttuvassa maailmassa.

Kestävän rauhan rakentaminen aseellisen konfliktin jälkeen edellyttää vuoropuhelua sekä konfliktin osapuolten välillä että yhteiskunnassa laajemmin. Tämänkertaisessa NDC:ssa kysytäänkin, kuinka asemoimme uudelleen kansalliset dialogit ja epämuodolliset dialogiprosessit muuttuvassa globaalissa maailmassa. Konferenssissa syvennytään erityisesti alueellisten kontekstien korostuvaan rooliin ja osallistamisen tärkeyteen rauhanprosesseissa.

Monenvälisen järjestelmän rapautuminen asettaa haasteita kestävälle rauhan rakentamiselle. Eri väestöryhmien osallistaminen rauhanprosesseihin saa yhä suurempaa painoarvoa, ja konferenssissa käsitellään nyt ensimmäistä kertaa erityisesti vammaisten henkilöiden osallistumista. Konferenssissa tarkastellaan myös laajojen kansanliikkeiden yhteyttä kansallisiin vuoropuheluihin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia konflikteihin ja rauhanprosesseihin.

Esimerkkejä nykypäivän monimutkaisista konflikteista ovat muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sekä Myanmarin, Jemenin, Afrikan sarven ja Libyan tilanteet.

Tämänvuotisen konferenssin puhujavieraita ovat muun muassa Ghanan entinen ulkoministeri, nykyisin YK:n alipääsihteeri ja Afrikan sarven erityislähettiläs Hanna Tetteh, ETYJ:n puheenjohtajan nuoria ja turvallisuutta koskevien kysymysten erityisedustaja Maria Raczyńska, Afrikan unionin poliittisten asioiden komissaari Bankole Adeoye, YK:n sihteeristön poliittisten asioiden osaston (UNDPPA) rauhanvälityksen johtava asiantuntija Emmanuel Bombande, Berghof-säätiön vanhempi tutkija ja ohjelmajohtaja Veronique Dudouet sekä rauhanpsykologi, mielenterveyden ja rauhanrakennuksen nuori ammattilainen Ufra Mir Kashmirista. Ulkoministeri Pekka Haavisto pitää konferenssin avauspuheenvuoron ja osallistuu avauspaneeliin.

YK:n alipääsihteeri ja Afrikan sarven erityislähettiläs Hanna Tetteh piti keynote-puheenvuoron konferenssin ensimmäisenä päivänä. Kuva: Maria Santto / CMI

Konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa tarvitaan useita työkaluja. Kansallisten vuoropuhelujen vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja kestävän rauhan saavuttamiseksi. Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu.

Vuodesta 2014 järjestetty National Dialogues -konferenssi on toiminut tärkeänä foorumina rauhanvälityksen parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja konkreettisena kohtaamispaikkana rauhanneuvotteluihin ja erilaisiin vuoropuheluihin osallistuville. Konferenssi toteutetaan yhteistyössä Ulkoministeriön, CMI:n, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Tänä vuonna konferenssin sihteeristönä toimii Kirkon Ulkomaanapu.