fbpx

CMI:n uusi toimitusjohtaja Janne Taalas: Rauhanvälittäjän on kohdattava jokainen ihmisenä

Julkaistu 17.4.2021

Tärkeintä on aidosti kuunnella konfliktin osapuolia, heidän huoliaan ja auttaa heitä löytämään ratkaisuja, sanoo CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin toimitusjohtajana aloittava suurlähettiläs Janne Taalas. Urallaan Taalas on nähnyt, että rauhaa ei voi saada aikaan yksin. ”Tämä on joukkuepeliä, ei yksilöurheilua.”

Janne Taalas siirtyy CMI:hin Suomen ulkoministeriöstä, missä hänellä on takanaan lähes 25 vuoden ura diplomaattina.

Tässä identiteettipolitiikan ajassa tuntuu usein helpolta päättää, keiden kanssa puhuu, keiden ei. Nämä jaottelut voivat näkyä myös siinä, ketkä otetaan mukaan rauhanponnisteluihin, mikä johtaa epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin.

”Tämä ei ole CMI:n tapa toimia. CMI:n vahvuus on kyky puhua kaikkien kanssa ja kohdata jokainen ihmisenä. Tärkeintä on aidosti kuunnella osapuolia, heidän huoliaan ja auttaa heitä löytämään ratkaisuja”, sanoo CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation uutena toimitusjohtajana 1. toukokuuta aloittava suurlähettiläs Janne Taalas.

Kunnioituksessa kaikkia kohtaan näkyy CMI:n perustajan, rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perintö. Suomalaiset ja pohjoismaiset oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteet ovat osa CMI:n dna:ta.

Taalas uskoo, että tälle osallistavalle lähestymistavalle on yhä enemmän tilausta koronakriisin jälkeisessä, jännitteisessä maailmassa. Epätasa-arvon kasvaessa rauhantekijöiden on ponnisteltava, jotta myös naiset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin. Tyytymättömyys kanavoituu uusin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka on otettava mukaan konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Myös maailmanjärjestyksen muutos ja teknologinen kehitys synnyttävät uusia vallankäyttäjiä valtioista yksityisiin yrityksiin.

Yhteistyön merkitys korostuu kansainvälisten jännitteiden keskellä

Taalas siirtyy CMI:hin Suomen ulkoministeriöstä, missä hänellä on takanaan lähes 25 vuoden ura diplomaattina. Taalaksella on vankka kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjistä ja YK:sta. Työ CMI:n johdossa tuntuu luontevalta jatkolta.

”Olen hoitanut asioita, jotka ovat hyvin lähellä CMI:n työtä. Ja tehnyt matkan varrella myös läheistä yhteistyötä cmiläisten kanssa. Kun tämä mahdollisuus avautui, tartuin siihen innokkaana. Harvoin tällaisia tilaisuuksia tulee.”

Janne Taalas

Syntynyt 1967 Jyväskylässä.

Tohtorin tutkinto Oxfordin yliopistosta politiikan tutkimuksesta. Kauppatieteen ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot Jyväskylän yliopistosta.

Työskennellyt Suomen ulkoministeriössä vuodesta 1997 lähtien. Työskennellyt vuoden 2020 Afganistan-konferenssin erityisedustajana, Suomen kybersuurlähettiläänä, suurlähettiläänä Roomassa, suunnitteluyksikön päällikkönä, Suomen pysyvän edustajan sijaisena YK:ssa ja Suomen Etyj-puheenjohtajuuden Task Forcen apulaispäällikkönä.

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin toimitusjohtaja 1. toukokuuta 2021 alkaen.

Kaksi lasta.

Harrastaa lukemista ja kuntoilua, kuten soutua.

”Arvostan suuresti CMI:tä. Olen seurannut CMI:n matkaa koko sen 20 vuoden olemassaolon ajan ja nähnyt sen nousun kansainväliseksi rauhanvälittäjäksi. On todella hienoa päästä mukaan jatkamaan CMI:n tarinaa uudella vuosikymmenellä.”

Taalas sanoo tuovansa mukanaan ennen kaikkea kokemusta vaativista kansainvälistä neuvotteluista. Viimeksi Taalas johti erityisedustajana kansainvälisen Afganistan-konferenssin järjestelyjä. Konferenssissa kansainvälinen yhteisö antoi vahvan tukensa Afganistanille sen tiellä rauhaan.

”Olen ollut monissa neuvotteluissa mukana sekä osallistujana että neuvotteluiden vetäjänä. Olen onnistunut viemään varsin isoja projekteja läpi.”

Taalas korostaa myös yhteistyön merkitystä. Rauhanvälityksessäkään mitään ei voi saavuttaa yksin, vaan entistä monimutkaisemmaksi käyvät konfliktit edellyttävät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen, valtioiden ja itsenäisten järjestöjen kesken.

”Tämä on joukkuepeliä, ei yksilöurheilua.”

Yhteistyön merkitys korostuu tilanteessa, jossa suurvaltojen väliset jännitteet heikentävät kansainvälisiä rauhanponnistuksia.

”Toisin kuin valtiot, CMI voi toimia nopeasti, ilman byrokratiaa ja tilanteissa, joihin liittyy poliittisia riskejä. CMI voi lähestyä konfliktia aidosti ratkaisukeskeisesti ilman agendaa”, Taalas sanoo. Kuva: Kimmo Räisänen.

Rauhaa välittämässä Georgiassa

Taalas pitää henkisesti kovimpana paikkana urallaan Georgian sotaa elokuussa 2008. ”Georgialaisten hätä on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Oli löydettävä tapa, jolla aseet saadaan vaikenemaan.”

Suomen silloinen ulkoministeri ja nykyinen CMI:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb kävi rauhanneuvotteluja Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa. Lähetystöneuvos Taalas oli mukana tiimissä, joka kävi neuvotteluja Tbilisissä, Moskovassa ja Brysselissä.

Muun muassa tulitaukoehdotus laadittiin Taalaksen kannettavalla tietokoneella.

Taalas pitää rohkeutta ja hyviä yhteistyökontakteja keskeisenä tekijänä rauhanponnistusten onnistumiselle. ”Minä ja ministeri Stubb puhuimme useita kännykkäakkuja tyhjäksi sillä reissulla.”

Georgin sodan jälkeen Taalaksen ura jatkui YK:ssa, missä hän vuodet 2010 – 2015 työskenteli Suomen pysyvän edustajan sijaisena. YK:ssa Taalas muun muassa johti neuvotteluja maailmanjärjestön budjetista ja oli mukana perustamassa rauhanvälityksen ystäväryhmää (Group of Friends of Mediation). Suomen ja Turkin aloitteesta syntynyt ryhmä on edistänyt rauhanvälityksen käyttöä konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi muun muassa usean YK:n päätöslauselman voimin.

”Rauhanvälityksen ystäväryhmä ja sen työ on hyvä esimerkki yhteistyön merkityksestä. Sen saavutuksista ei kukaan voi ottaa yksin kunniaa.”

CMI panostaa naisten aseman vahvistamiseen ja digitaalisiin teknologioihin

Taalas alkaa johtaa CMI:n uuden, vuoteen 2030 ulottuvan strategian toimeenpanoa. Strategia alleviivaa CMI:n lisäarvoa itsenäisenä, suomalaisena rauhanvälittäjänä, jonka työ nojaa Suomen kokemuksiin tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämisessä. CMI:n työn kautta Suomi voi olla kokoaan suurempi maailmalla. Taalas korostaa, että CMI tekee läheistä yhteistyötä Suomen ulkoministeriön kanssa, mutta riippumattomuuttaan vaalien.

”Me emme missään tapauksessa ole valtiollinen toimija. Toisin kuin valtiot, CMI voi toimia nopeasti, ilman byrokratiaa ja tilanteissa, joihin liittyy poliittisia riskejä. CMI voi lähestyä konfliktia aidosti ratkaisukeskeisesti ilman agendaa”, Taalas sanoo.

Strategian tarkoituksena on vahvistaa CMI:n ja rauhanvälittäjien kykyä ehkäistä ja ratkaista konflikteja epävakaassa maailmantilanteessa. ”On tärkeää, ette me emme ota asioita itsestäänselvyytenä, vaan mietimme koko ajan, miten me voisimme tehdä tätä työtä paremmin.”

CMI muun muassa panostaa naisten aseman vahvistamiseen ja digitaalisten teknologioiden käyttöön rauhanprosesseissa. Digitaaliset työkalut ja palvelut voivat muun muassa auttaa rauhanvälittäjiä ymmärtämään konflikteja entistä paremmin ja tehdä konfliktiosapuolille turvallisen osallistumisen mahdolliseksi tilanteessa, jossa fyysinen osallistuminen on vaikeaa tai mahdotonta.

Naiset ja rauhanvälitys -tematiikassa CMI on yksi johtavia asiantuntijoita, nyt digitaalisen rauhanvälityksen saralla pyritään samaan. ”Strategia viitoittaa tietä sille, että se olisi mahdollista”, Taalas arvioi.

Taalas korostaa, että strategian tarjoaman vision muuttaminen teoiksi vaatii nyt kaikkien panosta. ”Vain yhdessä me voimme saada jotain hyvää aikaan tässä maailmassa.”

Antti Ämmälä/CMI