fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Julkaistu 9.11.2020

Valtakunnallisia Ahtisaari-päiviä vietetään 10:nettä kertaa keskiviikkona 11. marraskuuta 2020. Vuosittainen, rauhanvälityksen ja vuorovaikutuksen teemoja esiin nostava päivä, järjestetään nyt ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. CMI ja Opetushallitus ovat teettäneet ristiriitojen ratkaisusta laajan tutkimuksen Suomen kouluissa.

”Riidat ratkotaan puhumalla” on vuotuisten Ahtisaari-päivien teema. Tänä syksynä konfliktinratkaisujärjestö CMI on yhdessä Opetushallituksen kanssa tutkinut Suomen kouluissa vuorovaikutustaitojen ja ristiriitojen ratkaisun tarvetta. Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa yläkouluista, lukiosta ja ammattikouluista kautta maan. Kyselyn toteutti Fountain Park. Niin opettajilla kuin oppilaillakin on suuri tarve vuorovaikutustaitojen erilaiseen kehittämineen, myös digitaalisten alustojen kautta.

Opettajien tarve konkreettisille ja selkeille toimintamalleille erimielisyystilanteiden ratkaisemisessa on suuri. Malleja ja työkaluja tarvitaan esim. nopeaan puuttumiseen, keskusteluyhteyden luomiseen ja tasapuoliseen kuunteluun. Konkreettisia keinoja kaivataan myös mahdollisten ristiriitatilanteiden havaitsemiseen ja niiden ennalta ehkäisemiseen. Kouluissa on hyvä olla sovittuna rakentavan vuorovaikutuksen pelisäännöt, joissa on ohjeita, miten toimitaan ja rauhoitutaan, jos vuorovaikutustilanne on muuttumassa epärakentavaan suuntaan.

”Vastauksista välittyy vahva viesti siitä, miten olennaista on upottaa vuorovaikutustaidot osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria. Kyse on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta osaamistavoitteesta, jota ei opita vain oppitunneilla, vaan myös tavassa millä koulussa esiintyviä erimielisyystilanteita ylipäätään käsitellään. Koulun tulee elää kuten se opettaa. Ja toisinpäin: koulu opettaa sitä, miten se yhteisönä elää”, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

”Elämme epävarmaa aikaa ja polarisoitunut ilmapiiri leimaa julkista keskustelua. Avoin ja tasapainoinen keskustelu vaatii vuorovaikutustaitoja. Tunne, että tulee kuulluksi tai se, että voi turvallisessa ilmapiirissä jakaa oman mielipiteensä, ovat meille tärkeitä oikeuksia, ihmisyystaitoja. Näin voidaan ennaltaehkäistä riitojen tai konfliktien syntymistä”, sanoo CMI:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen. Tämä on myös Ahtisaari-päivien ydinviesti.

Ahtisaari-päiviä vietetään keskiviikkona 10:nettä kertaa, tänä vuonna kuitenkin etänä. Vuosien aikana CMI:n työntekijät ovat vierailleet kymmenessä eri kaupungissa ja tavoittaneet tuhansia suomalaisia nuoria ja opettajia. CMI:läiset ovat jakaneet kokemuksia siitä, kuinka konfliktienratkaisutyö toimii maailmalla ja mitä siitä olisi opittavaa. Tänä syksynä erityishuomion kohteena ovat Lappeenrannan koulut. CMI:n asiantuntijat ja nuoret rauhanlähettiläät Lennonit vierailevat virtuaalisesti lappeenrantalaisissa kouluissa, ja päivän kruunaa kaikille avoin webinaari (https://www.lyyti.in/Ahtisaaripaiva10), jossa aiheina ovat muun muassa digitaidot, vuorovaikutus ja kestävä kehitys.

Ahtisaari-päivien verkkosivuilta löytyy ideoita ja materiaalia päivien viettoon: http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/. Materiaalit ovat kolmella kielellä.

Ahtisaari-päivät on aiemmin järjestetty Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Rovaniemellä, Tampereella, Espoossa, Vaasassa, Jyväskylässä ja nyt etänä Lappeenrannassa.

 

Lisätietoja:

Elina Lehtinen

Viestintä- ja varainhankintajohtaja, CMI

puh. 040 8340 465

etunimi.sukunimi@cmi.fi

www.ahtisaaripaiva.fi

 

Kristina Kaihari

Opetusneuvos, Opetushallitus

puh. 029 533 1085

etunimi.sukunimi@oph.fi

www.oph.fi