fbpx

Eva Ahlströmin säätiö haluaa innostaa kaikki suomalaiset mukaan muuttamaan maailmaa: ”Jokainen meistä voi olla rauhantekijä”

Julkaistu 21.10.2020

Eva Ahlströmin säätiön ja CMI:n pitkään jatkunut yhteistyö perustuu toivolle ja yhdessä tekemiselle. Maailma muuttuu – teko kerrallaan. ”CMI:n kanssa voi olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Ahlström-Bondestam.

Eva Ahlströmin hallituksen jäsenet (vasemmalta): Helena Nahi, Edvin Franck, Maria Ahlström-Bondestam, Malin Ahlström, Johanna Ahlström, Anna Tornivuori, Laura Meyer, Joanna Danielsson. Kuva: Cristina Rijskamp.

Eva Ahlströmin säätiö ja CMI ovat olleet kumppaneita vuodesta 2016 alkaen. Tänä päivänä säätiö on CMI:n tärkein yksityinen tukija.

Yhteistyön perusta valettiin jo vuonna 2010, jolloin presidentti Martti Ahtisaari lupautui mukaan säätiön Unicef-projektista kertovaan videoon kommentoimaan säätiön työtä Madhya Pradeshissa Intiassa.

Eva Ahlströmin säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Ahlström-Bondestam muistaa edelleen hyvin presidentti Ahtisaaren sanat, jotka hän lausui, kun säätiö kiitti presidenttiä hänen ajastaan ja panoksestaan tuolloin vasta toimintaansa käynnistäneen säätiön työhön: ”Kyllä me kaikki tulemme mukaan ja haluamme auttaa.”

Tämä toivon, positiivisuuden ja yhdessä tekemisen eetos elää vahvasti sekä Eva Ahlströmin säätiön sekä CMI:n työssä. Muutosta parempaan syntyy, kun eri toimijoille – niin organisaatioille kuin yksilöillekin – luodaan ja tarjotaan mahdollisuuksia tulla mukaan ja vaikuttaa. Hyvän tekeminen tekee hyvää meille kaikille.

Strateginen filantropia vauhdittaa positiivista muutosta

Eva Ahlströmin säätiö on kasvanut kymmenessä vuodessa strategisen filantropian lipunkantajaksi. ”Maailman muutos pakottaa meidät löytämään uusia tapoja toimia ja ratkoa ongelmia”, toteaa Eva Ahlströmin säätiön hallituksen jäsen Malin Ahlström.

Filantropia itsessään ei välttämättä vielä muuta maailmaa, mutta jos sen avulla pystytään tuomaan yhteen eri toimijoita eri puolilta yhteiskuntaa ja löydetään yhteinen tahtotila, voidaan löytää ratkaisuja, joilla rakennetaan aidosti parempaa tulevaisuutta.

”Näinhän Marttikin totesi: ’Peace is a question of will’. Tässä piilee se salaisuus: tarvitaan yhteinen tahtotila, oli kyseessä mikä tahansa haaste tai ongelma.”

Eva Ahlströmin säätiö näkee oman roolinsa yhteisten ponnistusten alkuunpanijana ja eri tahojen yhteen tuojana – fasilitoijana, innostajana, puolestapuhujana. ”Aiemmin useat järjestöt ja säätiöt ovat olleet varovaisia yritysyhteistyön suhteen. Meidän säätiömme strategisen filantropian toimintamalli perustuu laajapohjaiseen yhteistyöhön ja vaikuttavuuden vahvistamiseen. Tämä tukee myös yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan vaikuttavuutta. Aika on otollinen tälle lähestymistavalle: muutoksen perään huutajia on koko ajan entistä enemmän, koska maailman ongelmat koskettavat meitä kaikkia ja vaikuttamisen paikkoja on. Myös yritysten henkilöstö odottaa yrityksiltä vastuunkantoa”, sanoo Malin Ahlström.

Konkreettiset tulokset ja niiden mittaaminen ovat säätiölle tärkeitä. ”Säätiöllemme myös ratkaisujen skaalautuvuus, sekä Suomessa että kansainvälisesti, on erittäin tärkeää, koska näin vahvistetaan työmme vaikuttavuutta”, Ahlström korostaa.

Inspiraatio ja vahva yhteys syntyy ymmärryksestä

Ongelmat ja haasteet, joiden edessä ihmiskunta seisoo juuri nyt, voivat tuntua musertavilta. CMI:n työ väkivaltaisten konfliktien ratkaisemiseksi ei myöskään ole kevyt aihe. Maria Ahlström-Bondestam ajattelee, että synkkien asioiden äärellä voidaan kuitenkin luoda positiivinen ja ihmisiä tekoihin inspiroiva ilmapiiri.

”Innostus voi syntyä yhdestäkin onnistumisesta, jos pystymme osoittamaan, että muutos on mahdollinen. Yhteistyö CMI:n kanssa on ollut minulle tällainen inspiraation lähde.”

Innostuksen syttyminen vaatii tietoa ja aitoa ymmärrystä. ”Koen itse, että CMI on ottanut minut mukaan tekemiseensä ja auttanut minua ymmärtämään, mistä rauhanvälittämisessä ja konfliktinratkaisussa on kyse. Ja mitä enemmän ymmärrän, sitä enemmän haluan osallistua, tukea rauhanvälitystä ja auttaa muita ymmärtämään. Yksi konkreettinen tapa saada muita mukaan on ollut CMI:n Ladies for Peace -verkoston perustaminen.”

Malin Ahlström kertoo osallistumisestaan Ahtisaari-päiviin Vaasassa muutama vuosi sitten: ”Kun kerroin koululaisille CMI:stä, tunsin valtavaa ylpeyttä presidentti Ahtisaaren perintöä ja CMI:n työtä kohtaan. Ja aivan varmasti näin, miten lamppu syttyi useammankin nuoren pään yläpuolelle: ’Vau, minäkin voisin olla mukana tässä’. Meidän säätiömme haluaa kertoa tätä tarinaa eteenpäin ja innostaa muita mukaan tukemaan CMI:n toimintaa.”

Ahtisaaren ihmisenkokoinen perintö

Eva Ahlströmin ja CMI:n pitkää jatkunut yhteistyö rakentuu aidon luottamuksen ja molemminpuolisen kiinnostuksen pohjalle. Viime kädessä ihmiset ja hyvä fiilis ovat se liima, mikä pitää organisaatiot yhdessä.

”Martti on ollut aina helposti lähestyttävä – CMI:n toimistolla hän nappasi käytävältä mukaan huoneeseensa; esitteli valokuvat ja kunniakirjat, ja niissä hetkissä kaikki tunsivat olevansa ihan samanlaisia ja samanarvoisia ihmisiä”, toteaa Maria Ahlström-Bondestam. ”Tämä kulkee läpi koko CMI:n organisaation: ihmiset kohdataan ihmisinä.”

”Presidentti Ahtisaaren työn perintö ja CMI ovat aivan uniikkeja. Toivon, että kaikki suomalaiset tuntisivat presidentin perinnön omakseen ja seisoisivat sen takana. Jokainen meistä voi olla rauhantekijä – CMI:n kanssa voi olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille”, lisää Maria Ahlström-Bondestam.

”Vaasan Ahtisaari-päivillä presidentti totesi, että eipä olisi hullumpi idea, jos jokainen suomalainen olisi ”konflikt lösare”. Suomalainen peruskouluhan voisi olla se alusta, missä tämä muutos tehdään. Ja sitten siitä voisi kehittää skaalautuvan vientituotteen!” naurahtaa Malin Ahlström.

Martti Ahtisaari perusti CMI:n 20 vuotta sitten, koska hän uskoi että kaikki konfliktit voidaan ratkaista. Lahjoita CMI:lle – tehdään yhdessä Ahtisaaren visiosta totta.