fbpx

Tuija Talvitie 1959-2020

Julkaistu 23.1.2020

 

Tuija Talvitie, CMI:n toiminnanjohtaja.

CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie kuoli pitkäaikaiseen sairauteen kotonaan Espoossa 2. tammikuuta 2020. Hän oli syntynyt Lapualla 29. elokuuta 1959.

Pohjalaiset juuret olivat Tuijalle kunnia-asia. Vaikka perhe muutti ensin Rovaniemelle ja asettui myöhemmin pysyvästi Helsinkiin, suhde sukuun ja kotiseutuun pysyivät aina lämpiminä. Pohjalaisella päättäväisyydellä Tuija lähti myös vaihto-opiskelijaksi Yhdysvaltoihin 17-vuotiaana. Vaihtovuoden aikana hänen elämänpituinen intohimonsa englannin kieleen syveni, ja vuonna 1979 hän aloitti opinnot Helsingin yliopiston englantilaisen filologian laitoksella. Valmistuttuaan 1987 Tuija päätyi sattumuksen kautta kielitieteilijälle sopivaan työhön British Counciliin, toiseksi apulaiskirjastonhoitajaksi. Etevä ja tarmokas apulainen huomattiin ja lyhytaikaiseksi kaavailtu pesti jatkui lopulta 22 vuotta. Vuodet 1997-2009 Tuija johti Suomen toimistoa ja tuli tunnetuksi kansainvälisten kulttuurisuhteiden asiantuntijana sekä valovoimaisena puhujana ja ammattijohtajana.

Tuija toimi CMI:n hallituksen jäsenenä vuosina 2006 – 2009. Syksyllä 2009 Tuija kutsuttiin CMI:n toiminnanjohtajaksi. Tuijan tullessa CMI:n johtoon organisaatio oli kansainvälisessä mittakaavassa pieni ja paini siihen liittyvien rahoitushaasteiden kanssa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana CMI:stä kasvoi kansainvälisesti yksi arvostetuimmista konfliktinratkaisuorganisaatiota, joka toimii globaalisti lähes sadan asiantuntijan voimin. Tuijan koko uran keskeisiä kulmakiviä olivat oppiminen, yhteistyö ja uteliaisuus. Näiden periaatteiden pohjalle Tuija rakensi, yhdessä meidän ja koko CMI:n asiantuntijajoukon kanssa, kansainvälisesti arvostetun ja menestyvän organisaation. Tuija tunnettiin aidon yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvana puolestapuhujana, ja hän nautti suurta arvostusta konfliktiosapuolten, kansainvälisten yhteistyökumppanien sekä CMI:n työtovereiden parissa.

Tuija oli laajasti kiinnostunut maailman ja yhteiskunnan eri ilmiöistä. Hänen sydäntään lähellä olivat muun muassa tasa-arvokysymykset, poikkitieteellinen yhteistyö sekä niistä syntyvät innovaatiot. Hän loi ilmapiirin, jossa kannustettiin työntekijöitä miettimään ja kokeilemaan uutta. Tuijan ansiosta CMI:stä kasvoi arvostettu naiset ja rauhanvälitys -teeman osaaja ja puolestapuhuja. Muita esimerkkejä ennakkoluulottomuudesta ovat uuden teknologian ja neurotieteiden hyödyntäminen rauhanvälityksessä.

Tuija oli aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Hän toimi hallituksen puheenjohtajana ajatushautomo Demos Helsingissä, josta kasvoi näinä vuosina kansainvälisesti kysytty tulevaisuusorientoituneen hallinnon kehittäjä. Hän johti myös e2 Tutkimuksen hallitusta ja Suomen tähän asti suurimman tiedeperustaisen haastekilpailun Helsingin Challengen tuomaristoa vuonna 2017

Johtajana ja ihmisenä Tuija oli helposti lähestyttävä ja hänellä oli aina aikaa muille ihmisille. Vahva luottamus työtovereita ja kumppaneita kohtaan mahdollisti mutkattoman yhteistyön. Tuija sanoi: ”Kun hyvät ihmiset tekevät jotain, niin hyviä asioita tapahtuu.” Hänellä oli kyky saada ihmiset luottamaan itseensä, ja usein innostus vei myös Tuijan mukanaan. Vaikka työn sisältö käsitteli globaaleja haasteita ja ihmisten kärsimystä, Tuija suhtautui usein haasteisiin positiivisia näkökulmia etsien. Tuijalla oli vahva visio siitä, että maailmaa voi ja tulee muuttaa paremmaksi, ja hänen tahtonsa muuttaa asioita toimi esikuvana ja tukena myös muille.

Merkittävän uran tehnyt Tuija piti suurimpana saavutuksenaan kahden poikansa, Otson ja Aarnen, kannustamista omilla elämän poluillaan puolisonsa Tuomas Saastamoisen kanssa. Perheen koti oli aina avoinna ystäville, työtovereille ja ulkomaisille vieraille. Tuijaa jääkin kaipaamaan poikkeuksellisen laaja joukko ystäviä – lähellä ja kaukana.

Martti Ahtisaari, Crisis Management Initiativen perustaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja

Alexander Stubb, Crisis Management Initiativen hallituksen puheenjohtaja