fbpx

Kansainvälinen konferenssi tuo huippuasiantuntijoita Helsinkiin – Miten teknologia voi auttaa rakentamaan rauhaa?

Julkaistu 5.6.2019

National Dialogues -konferenssi tuo 11.-12. kesäkuuta Helsinkiin rauhanprosessien osapuolia ja rauhantyön ammattilaisia. Neljättä kertaa järjestettävä konferenssi keskittyy kansallisiin vuoropuheluihin, jotka ovat laajasti yhteiskunnan eri toimijoita kokoavia rauhanneuvotteluja.

CMI tekee yhteistyötä Afrikan Unionin ja alueellisten yhteistyöjärjestöjen kanssa rauhan rakentamiseksi. Kuva vuoden 2017 National Dialogues -konferenssista Helsingistä.

Kahden konferenssipäivän aikana keskustellaan teknologian hyödyntämisestä rauhanrakentamisessa sekä toisaalta teknologian luomista riskeistä rauhanprosesseille. Huomiota kiinnitetään myös konfliktien ja rauhanprosessien moniin syihin ja eri toimijoiden välisiin suhteisiin ja keskinäisriippuvuuksiin. Esimerkkejä nykypäivän monimutkaisista konflikteista ovat muun muassa Myanmarin, Jemenin ja Libyan tilanteet. Rauhanneuvotteluihin sekä erilaisiin vuoropuheluihin osallistuvat ovat kokeneet National Dialogues -konferenssin tärkeäksi paikaksi jakaa parhaita käytäntöjä.

Tämänvuotisen konferenssin puhujavieraita ovat muun muassa Etiopian entinen pääministeri Hailemariam Dessalegn, Jemenissä kansallisen dialogin tulosten toimeenpanosta vastaava ministeri Yasser Abdullah Al-Raeeini, YK:n päämajassa kyberturvallisuudesta, data-analytiikasta ja teknologisista innovaatioista vastaava johtaja Salem Avan sekä Keniassa sijaitsevan Peace Tech Labin asiantuntija Achol Jok Mach.

Konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa tarvitaan useita työkaluja. Kansallisten vuoropuhelujen vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja kestävän rauhan saavuttamiseksi. Suomi haluaa edistää mm. naisten ja nuorten parempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu.

Ulkoministeriö järjestää National Dialogues -konferenssin yhdessä CMI:n, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Tänä vuonna konferenssin sihteeristönä toimii Suomen Lähetysseura (Felm).

Lisätietoja: ohjelmakoordinaattori Hannele Tulkki, Suomen Lähetysseura, hannele.tulkki(at)felm.org, puh. +358 40 186 1440 ja lähetystöneuvos Suvikki Silvennoinen, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 (0)295 351 325