fbpx

CMI:n työ Irakissa on tuottanut tulosta

Julkaistu 26.4.2019

CMI:n työ Irakissa on ollut tuloksellista. CMI on auttanut Irakin eri kansanryhmiä ottamaan vaikeassa tilanteessa osaa maan rauhanomaisen tulevaisuuden rakentamiseen ja luonut luottamusta ryhmien välille.

CMI toi yhteen Irakin eri kansanryhmiä Mosulin yliopistolla maaliskuussa.

Kuten muissakin CMI:n hankkeissa, Irak-työstä on vastannut tiimi, johon lukeutuu laaja joukko eri asiantuntijoita. Hussein Al-Taee työskenteli Irak-hankkeen projektipäällikkönä vuosina 2015 – 2017. Tämän jälkeen hän on ollut CMI:n Lähi-idän neuvonantajana. Hussein Al-Taee on tehnyt työtä, jota CMI:ssä on arvostettu ja arvostetaan edelleen. Al-Taeella on ollut myös konfliktiosapuolten ja muiden yhteistyötahojen luottamus.

CMI on vuodesta 2015 lähtien tukenut kansallisen sovinnon edistämistä Irakissa. Ennen kaikkea Isiksen nousu on korostanut tarvetta luoda edellytyksiä sovinnolle, joka veisi pois elintilan radikaaleilta ja terroristisilta ryhmiltä.

Rauhan edistämiseksi CMI tuki vuosina 2015 – 2017 Irakin hallinnon sovintostrategian luomista. Strategian tavoite on antaa hallinnolle jatkoaskeleet siihen, mitä tulisi tehdä sovinnon edistämiseksi maan kansanryhmien välillä Isiksen sotilaallisen häviön jälkeen. CMI pyrki alusta alkaen varmistamaan, että Irakin eri ryhmät pääsisivät mahdollisimman laajasti osallistumaan strategiatyöhön ja ottamaan osaa maan tulevaisuuden rakentamiseen. Tässä onnistuttiin.

Vuoropuhelu eri ryhmien välillä on ollut keskeinen keino tuoda heidän näkemyksiään lähemmäs toisiaan ja lisätä ymmärrystä sovinnon tarpeesta. CMI arvioi parhaillaan, miten vuoropuhelua sovinnon edistämiseksi voisi entisestään vahvistaa tulevaisuudessa. CMI:n työ kansallisen sovintostrategian edistämiseksi Irakissa oli EU:n rahoittamaa.

CMI ei hyväksy epäasiallisia kannanottoja työntekijöiltään

CMI:n työ perustuu riippumattomuuteen, luottamukseen ja konfliktiosapuolten tasapuoliseen kohteluun. CMI on 18 vuodessa noussut yhdeksi maailman johtavista konfliktiratkaisujärjestöistä. Käynnissä on parhaillaan 16 eri hanketta eri puolilla maailmaa.

CMI ei yksiselitteisesti hyväksy epäasiallisia kannanottoja työntekijöiltään ja irtisanoutuu kaikesta eri väestöryhmiin halveksuen kohdistuvasta kirjoittelusta.

”Työmme perustuu pitkäjänteiselle yhteistyölle konfliktiosapuolten, kansainvälisten järjestöjen, poliitikkojen ja rahoittajien kanssa. Tämä työ ei olisi mahdollista ilman vuosien aikana rakennettua luottamusta ja tunnustettua riippumattomuutta”, sanoo CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie.

Hussein Al-Taeen vanhoja sosiaalisen median kommentteja tuli CMI:n tietoon ensimmäistä kertaa loppusyksystä 2018, kun uutistoimisto STT:n toimittaja oli niistä CMI:hin yhteydessä. Tuolloin totesimme kommentit parhaiden käytettävissä olevien tietojemme perusteella tekaistuiksi, joten asia ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Jos CMI olisi aiemmin saanut varmuuden Al-Taeen some-kommenttien aitoudesta, olisimme puuttuneet asiaan.

Sinä aikana kun Al-Taee on ollut CMI:n työntekijä hän ei ole tietojemme mukaan syyllistynyt epäasialliseen kommentointiin. Al-Taee aloitti CMI:n työntekijänä vuoden 2015 helmikuussa. Loppuvuoden 2014 hän työskenteli CMI:lle konsulttina.