fbpx

Valistuskampanja haluaa muuttaa naisten asenteita politiikkaa kohtaan Libyassa: ”Jos ei äänestä, ei voi vaikuttaa”

Julkaistu 16.11.2018

Libyassa on määrä pitää parlamentti- ja presidentinvaalit lähiaikoina. Moni nainen on kuitenkin pettynyt politiikkaan. CMI:n tukema naisryhmä on houkutellut naisia lähtemään mukaan äänestäjinä tai ehdokkaina.

Khairiya Ohaidan mielestä naiset voivat olla Libyan politiikassa muutoksentekijöitä, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Tärkeintä on valistaa naisia heidän oikeuksistaan.

”Älä epäröi, sillä äänesi määrää hänen tulevaisuutensa.”

Teksti on kirjoitettu kartonkikortille, jossa on kuva äidistä lapsi sylissään. Toisessa kuvassa äänestyslipuke on putoamassa vaaliuurnaan.

Kortti on osa kampanjaa, jolla yritetään houkutella naisia osallistumaan politiikkaan Libyassa. Kampanjasta vastaa CMI:n tukema ryhmä paikallisia naispoliitikkoja ja -kansalaisaktivisteja. Ryhmä on jakanut kortteja muun muassa lastentapahtumissa, jotta jälkikasvu voisi viedä terveisiä kotiin jääneille äideilleen.

Aihe ei voisi olla ajankohtaisempi, sillä Libyassa on määrä pitää parlamentti- ja presidentinvaalit lähiaikoina. Alun perin vaalit oli määrä järjestää joulukuussa, mutta nyt ne näyttävät siirtyvän ensi kevääseen.

Valistukselle on suuri tarve maassa, jossa ei ole demokratian perintöä. Maaseudulla naiset eivät ole välttämättä edes kuulleet vaaleista tai ylipäätään naisten oikeuksista.

”Rohkaisemme naisia ottamaan osaa tuleviin vaaleihin äänestäjinä tai ehdokkaina.  Moni nainen ei tunne oikeuksiaan. Naisten on tunnettava oikeutensa ja osattava myös vaatia niitä tämän yhteiskunnan rakentamiseksi”, kuvailee naisryhmän jäsen Khairiya Ohaida.

Ohaidan mielestä naiset voivat politiikassa olla muutoksentekijöitä, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

”Naiset kiinnittävät huomiota koulutukseen ja terveydenhuoltoon. He ajattelevat lapsiaan ja sitä, miten he voisivat saada vanhempiaan paremman tulevaisuuden.”

Naisryhmän jäsenet pitivät Awalin autiomaassa työpajan siitä, miten naiset voivat ottaa osaa politiikkaan.

Naisten näkemyksiä politiikasta kartoitettiin poikkeuksellisen laajasti

Muammar Gaddafin 42 vuotta kestäneen valtakauden aikana naisten yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet olivat heikot.

Gaddafin vuonna 2011 syrjäyttänyt vallankumous avasi naisille uusia mahdollisuuksia osallistua politiikkaan. Naiset vaikuttavat erityisesti kansalaisjärjestöissä, mutta he ovat saaneet jonkin verran jalansijaa myös puolueissa.

Viime vuosina kärjistynyt poliittinen kriisi ja maan heikko turvallisuustilanne uhkaavat kuitenkin tehdä lopun edistyksestä. Osallistumismahdollisuuksia heikentää myös vanhoillisen uskonnollisen ajattelun nousu.

Tarkkaa kuvaa ongelmista ja mahdollista ratkaisumalleista ei kuitenkaan ole ollut. Siksi CMI:n tukema naisryhmä toteutti viime vuonna maanlaajuisen kyselyn tilanteen kartoittamiseksi. Kyselyyn osallistui yli 600 naista, jotka edustivat poikkeuksellisen laajaa kirjoa eri ryhmiä eri puolilta Libyaa.

Ponnistus oli melkoinen maassa, joka on seitsemän kertaa Iso-Britannian kokoinen ja jota pitävät hallussaan eri aseryhmät.

”Ensin ajattelimme, että kyselyn voisi ainakin osittain toteuttaa Facebookissa. Kaikilla ei ole kuitenkaan Libyassa internetiä. Tulimme siihen lopputulokseen, että kysely oli parasta toteuttaa kasvokkain. Nopeasti kävi ilmi, että osa ihmisistä ei esimerkiksi ymmärtänyt, mitä jokin kysymys tarkoitti”, kuvailee kyselyä koordinoinut naisryhmän jäsen Ghmera Krekshi.

Kyselyn toteuttamisessa auttoivat paikalliset verkostot. Kaavakkeita jaettiin muun muassa kunnanvaltuustoissa, yliopistoissa, kouluissa, sairaaloissa, häissä ja lastentapahtumissa.

Sen paremmin Ohaida kuin Krekshikaan eivät hätkähdä kysymystä siitä, eikö heitä pelottanut turvallisuutensa puolesta.

”Ehkä olemme vahvoja naisia emmekä välitä”, Krekshi kuvailee.

Ghmera Krekshi korostaa, että erityisesti nuoret naiset ovat pettyneitä politiikkaan, eivätkä siksi halua osallistua vaaleihin.

Syvä epäluottamus nykypolitiikkaa kohtaan

Kysely paljasti, että libyalaisnaiset eivät tiedä läheskään riittävästi politiikasta. Suurin osa naisista kokee, ettei heillä ei ole tarpeeksi tietoa, jotta he voisivat osallistua tuleviin vaaleihin äänestäjinä tai ehdokkaina. Tiedon puute koskee erityisesti sitä, keitä naisia vaaleissa on ehdolla.

Naisten osallistumista vaaleihin ehdokkaina tai äänestäjinä on edellisissä vaaleissa sabotoitu muun muassa uhkailemalla, kieltämällä naisten järjestämiä kokouksia tai tuhoamalla heidän kampanjamateriaalejaan.

“Kyselyyn vastanneet ovat saattaneet esimerkiksi nähdä, että naisten kuvia on töhritty vaalimainoksista. Tämä vaikuttaa asenteisiin”, sanoo Krekshi.

Moni nainen tuntee syvää epäluottamusta nykyistä poliittista järjestelmää kohtaan. Tähän vaikuttaa elinolojen heikentyminen ja yleinen turvattomuus.

”Monet sanovat, että politiikassa kiertävät samat naamat, eivätkä he saa mitään aikaan”, kuvailee Ohaida.

Nuoret naiset ovat selvästi muita ikäryhmiä haluttomampia osallistumaan politiikkaan. Nuorten asenteisiin vaikuttaa muun muassa se, että moni päättäjistä on seitsemänkymppisiä.

”He eivät anna nuorille mahdollisuutta tulla mukaan politiikkaan tai opettaa heitä”, sanoo Ohaida.

Osalla libyalaisnaisista ei ole käsitystä siitä, miten vaalit toimivat. Kuvaa Sirten kaupungissa järjestetystä koulutuksesta.

”Moni nainen on kokenut, että he saivat äänensä kuuluviin ensimmäistä kertaa”

Naisryhmä pitää tehokkaimpana lääkkeenä ongelmiin valistusta. Osin ryhmä aloitti tämän valistustyön jo kyselyn yhteydessä. Valistusta on tarkoitus lisätä erityisesti maaseudulla ja nuorten naisten keskuudessa.

Naisille järjestetään työpajoja ja koulutuksia heidän oikeuksistaan. Poliittisia puolueita on rohkaistu edistämään nuorten naisten asemaa.

”Kiinnostus on suurta. Ihmiset haluavat tietää”, kuvailee Ohaida.

Keskeinen viesti on, että jos ei äänestä, ei voi myöskään vaikuttaa. Jo itse kyselyllä on ollut positiivinen vaikutus.

”Moni nainen on kokenut, että he saivat äänensä kuuluviin ensimmäistä kertaa. Tämä hanke on jo nyt jättänyt positiivisen jäljen Libyaan”, kuvailee Ohaida.

Lokakuun lopussa naisryhmä haki inspiraatiota myös Suomesta. Matkan aikana he tapasivat muun muassa kansanedustaja Eva Biaudet’n ja eduskunnan naisverkoston puheenjohtajan, kansanedustaja Tytti Tuppuraisen.

”He ovat molemmat vahvoja naisia, ja me opimme heiltä paljon. He rohkaisivat meitä jatkamaan työtämme. Olemme vastedeskin yhteydessä”, kuvailee Ohaida.

Ohaida kertoo Biaudet’n kysyneen ryhmältä heidän unelmistaan.

”Toivoin, että jonain päivänä Libyan presidentti olisi nainen.”

Antti Ämmälä/CMI

Kuvat: Antero Karvonen/CMI