fbpx

Onnistunut arviointi auttaa organisaatiota oppimaan ja kehittämään työtään

Julkaistu 15.6.2018

CMI ja Kehys järjestivät huhtikuussa 2018 seminaarin, jossa keskusteltiin organisaatioiden työn ulkopuolisen arvioinnin sekä toiminnan sisäisen kehittämisen mahdollisuuksista. Nyt järjestöt ovat toimittaneet raportin, joka korostaa, että perinteisten työkalujen rinnalle tarvitaan uusia menetelmiä. Näin organisaatiot voisivat ammentaa oppia arvioinneista jo matkan varrella ja kehittää toimintaansa.

CMI:n Oskari Eronen piti seminaarin alkupuheenvuoron. Eronen johtaa ohjelmahallinnon yksikköä sekä vastaa CMI:ssä kokemusperäisestä vaikuttamisesta ja oppimisesta (Policy and Learning).

Huhtikuussa järjestettyyn Oppiminen tulevaisuuden evaluoinneissa –seminaariin kokoontui laaja joukko alan asiantuntijoita, ja tilaisuudessa kuultiin niin järjestöjen kuin ulkoministeriönkin edustajien puheenvuoroja.  Seminaarissa CMI, Kehys ja 4Front jakoivat omia tuoreita kokemuksiaan vuoropuheluun perustuvien ja organisaation toimintaa kehittävien evaluointien eli arviointien hyödyntämisestä. Esimerkiksi CMI ja Kehys ovat molemmat soveltaneet Kriittinen ystävä -menetelmää viime vuosien ohjelmatyönsä arviointiin, ja CMI:ltä on myös lähiaikoina tulossa julkaisu aiheesta. Seminaarin pohjalta on nyt saatavilla samanniminen raportti, jonka toivotaan jatkavan keskustelua aiheesta.

Uusien menetelmien kehittämisessä käytettävyys nousee tärkeänä asiana esiin. Muuttuvien toimintaympäristöjen takia toimijoilta vaaditaan jatkuvaa oppimista ja toiminnan ajantasaista mukauttamista. Evaluoinnin tulisikin mahdollistaa se, että järjestöt voivat muuttaa toimintaansa arvioinnin perusteella jo itse prosessin aikana. Perinteisesti evaluoinnit ovat pitkiä prosesseja. Usein siinä vaiheessa, kun ne valmistuvat, niiden löydökset eivät ole enää relevantteja organisaation näkökulmasta.

Laura Salonen Oppiminen tulevaisuuden evaluoinneissa -seminaarissa. Salonen vastaa CMI:n sisäisestä oppimisesta.

Evaluointien sekä uusien menetelmien suunnitteluvaiheessa eri toimijat joutuvat tekemään useita valintoja. Oppiminen tulevaisuuden evaluoinneissa -raportti tuo esille seminaarin keskusteluissa nousseita erilaisia kysymyksiä, joiden avulla voidaan pohtia evaluointiprosessin suunnitteluvaiheessa tehtäviä valintoja.

Evaluointien kehittämiseen sekä sopivien menetelmien valitsemiseen liittyy useita avoimia kysymyksiä, mutta alan toimijoiden avoin keskinäinen yhteistyö sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat näiden kysymysten käsittelyssä avainasemassa. Evaluointien tai niitä täydentävien menetelmien aito hyödyntäminen organisaatioissa edellyttää toimijoiden avointa kriittisyyttä omaa toimintaansa kohtaan.

CMI ja Kehys jatkavat mielellään keskustelua aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Raporttiin voi tutustua täällä.

CMI:n yhteyshenkilö: Neuvonantaja Mikko Patokallio, mikko. patokallio@cmi.fi

Kehyksen yhteyshenkilö: Vaikuttamistyön asiantuntija Jussi Kanner, jussi.kanner@kehys.fi