fbpx
Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Uusi ohjelmamme pyrkii vahvistamaan asemaamme johtavana konfliktinratkaisujärjestönä

Julkaistu 1.3.2018

Ohjelmamme vuosille 2018 – 2021 nojaa koeteltuun osaamiseemme ja erityisvahvuuksiimme konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa.

Työtä väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kuvat: Riku Isohella

Uudella ohjelmallamme on kolme tavoitetta. Haluamme parantaa rauhanprosessien laatua ja tehokkuutta; kohentaa kansallisten toimijoiden kykyä rakentaa rauhaa omissa yhteiskunnissaan ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön rauhanvälitysosaamista oman kokemuksemme kautta.

”Työtä väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Uusi ohjelmamme hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla alueellista asiantuntemustamme ja tehokkaita työtapojamme rauhan rakentamiseksi ympäri maailmaa. Martti Ahtisaaren perinnöllä on tässä työssä keskeinen rooli. Sanotaan, että kriisit ovat suurempia kuin ihmiset. Yhdessä haluamme osoittaa, ettei tämä pidä paikkaansa”, sanoo ohjelmajohtajamme Ville Brummer.

Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkostoon kuuluu noin 50 naista. Verkoston viime marraskuussa järjestettyyn kokoukseen osallistui myös presidentti Tarja Halonen (vas.), joka on YK:n pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin jäsen.

Panostamme naisten aseman parantamiseen konfliktinratkaisussa

Olemme saaneet laajalti kansainvälistä tunnustusta työstämme naisten aseman parantamiseksi rauhanprosesseissa ja konfliktinratkaisussa. Uuden ohjelmamme myötä haluamme panostaa tähän työhön entistä enemmän.

Väkivaltaiset konfliktit vaikuttavat erityisesti naisiin, mutta heidän mahdollisuutensa osallistua näiden konfliktien ratkaisuun ovat silti vähäisiä. Kansainvälinen yhteisö on tarttunut tähän ongelmaan, mutta muutos on hidasta.

Naisten osallistuminen on paitsi tasa-arvokysymys myös luo tutkitusti kestävämpää rauhaa. Naiset tuovat rauhanpöytiin uusia ratkaisuja, ja heidän vaikutusvaltansa parantaa rauhan onnistumisen edellytyksiä esimerkiksi ruohonjuuritasolla. Naisten osallistuminen avaa tietä tasa-arvoisemmalle yhteiskunnalle konfliktin jälkeen.

Vahvuutemme on, että kykenemme tuomaan naisnäkökulman mukaan suoraan niihin rauhanprosesseihin, joiden parissa teemme töitä. Ymmärrämme naisten moninaiset roolit niin sodassa kuin rauhassakin. Korostamme sen tärkeyttä, että myös miehet ottavat naisten asian omakseen. Naisten aseman vahvistamiseksi ei ole yhtä mallia, vaan se on räätälöitävä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi niin, että konfliktiosapuolilla on asian edistämisestä ensisijainen vastuu. Työmme nojaa sekä ymmärrykseen eri mallien toimivuudesta että vahvoihin paikallisiin verkostoihin.

Uuden ohjelmamme myötä haluamme myös parantaa kansainvälisen yhteisön kykyä vastata monimutkaisiin konflikteihin vahvistamalla rauhanvälitystä ohjaavia yhteisiä käytäntöjä ja periaatteita. Uskomme, että kokemuksemme ansiosta meillä on tällä saralla paljon annettavaa. Presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten kokemus yhtenä maailman johtavista rauhanvälittäjistä on saatava mahdollisimman hyvin rauhanvälityksen ammattilaisten käyttöön.

CMI toi yhteen Libyan poliittisia puolueita viime marraskuussa Tunisiassa järjestetyssä kokouksessa.

Itsenäinen asemamme antaa meille tilaa toimia

CMI:n kaltaisten itsenäisten konfliktinratkaisijoiden työtä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Valtioiden sisäisten, monimutkaisten konfliktien määrä on kasvussa. Suurin osa konflikteista kumpuaa paikallisista ongelmista, mutta niillä on alueellisia ja kansainvälisiä ulottuvuuksia. Nykykonflikteille on tyypillistä, että niissä on mukana niin kansainvälisiä, alueellisia, valtiollisia kuin ei-valtiollisiakin toimijoita, kuten aseellisia ryhmiä.

Konfliktien monimutkaisen luonteen takia kaltaisillemme ketterille, matalalla profiililla toimiville ja itsenäisille järjestöille on kasvava tarve. Itsenäiset toimijat tukevat ja täydentävät virallisten toimijoiden rauhanponnistuksia elintärkeällä tavalla. Itsenäinen asemamme antaa meille tilaa toimia, kun viralliset tahot eivät siihen pysty. Virallisella diplomatialla on usein rajoituksensa valtioiden sisäisissä konflikteissa. Virallisten toimijoiden pitää varoa oikeuttamasta ei-valtiollisten toimijoiden, kuten aseellisten ryhmien, asemaa tai heikentämästä valtion instituutioiden roolia.

Nykyisten konfliktien ratkaisemiseksi ei usein ole käynnissä yhtä rauhanprosessia. Pystymme joustavasti liikkumaan erilaisten virallisten ja epävirallisten prosessien ja toimijoiden välillä. Näin täytämme aukkoja ja parannemme rauhanponnistusten tehokkuutta kaiken kaikkiaan. Alueellisen asiantuntemuksemme, verkostojemme ja koeteltujen työtapojemme ansiosta kykenemme tekemään työmme tehokkaasti ja joustavasti. Presidentti Ahtisaaren perinnöllä on työssämme tärkeä rooli.

Ohjelmamme keskittyy konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun kolmella maantieteellisellä alueella: Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Euraasiassa, eli entisten neuvostotasavaltojen alueella.

Lue lisää uudesta ohjelmastamme täältä.