fbpx

Rauhan tukeminen on fiksua liiketoimintaa

Julkaistu 5.12.2017

Fazer on suomalainen edelläkävijä vastuullisessa liiketoiminnassa, ja tukee myös CMI:n ponnisteluja rauhan eteen maailman konfliktipesäkkeissä.

Suomen YK-edustusto järjesti marraskuussa New Yorkissa aamiaistilaisuuden, jossa pureuduttiin yritysten rooliin rauhanteossa.

”Rauha on hyvää ja kannattavaa bisnestä yrityksille. Samalla se hyödyttää myös koko yhteiskuntaa. Rauha on kaiken kehityksen lähtökohta”, kiteytti konfliktinratkaisujärjestö CMI:n hallituksen uusi puheenjohtaja Alexander Stubb marraskuussa New Yorkissa.

Stubb puhui Suomen YK-edustuston järjestämässä aamiaistilaisuudessa, jossa pureuduttiin yksityisen sektorin rooliin rauhanteossa. Tilaisuudessa yritysmaailmaa edusti Suomen kärkibrändeihin lukeutuva Fazer. Fazer on suomalainen edelläkävijä eettisessä ja kestävässä liiketoiminnassa maailmalla, ja tukee myös CMI:n työtä konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisussa.

Fazerin toiminnan pohjalla eettiset periaatteet

Fazerin toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet perustuvat YK:n Global Compactin periaatteisiin, jotka luovat kehyksen Fazerin tavalle toimia. Fazer allekirjoitti Global Compact -aloitteen vuonna 2012.

Aloitteessa yritykset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan ja strategiassaan kymmentä yleismaailmallisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivalle Fazerille vastuullisuus merkitsee paitsi ihmisten päivittäisen hyvinvoinnin tukemista myös resurssien tasaisempaa jakautumista ja vakaan yhteiskunnallisen kehityksen tukemista. Siksi Fazerille on luontevaa tukea suomalaisen CMI:n työtä rauhan edellytyksien rakentamisessa maailman konfliktialueilla.

Hyväntekeminen myös kannattavaa

“Yritykset hyötyvät taloudellisestikin rauhanrakentamisesta ainakin pitkällä aikavälillä”, sanoi Fazerin toimitusjohtaja Christoph Vitzthum New Yorkin tilaisuudessa.

Alexander Stubb korosti pohjoismaisten arvojen, kuten tasa-arvon, koulutuksen, terveydenhoidon sekä vahvojen instituutioiden, olevan vakaan ja kilpailukykyisen yhteiskunnan perusta.

”Pohjoismaisia arvoja maailmalla vievät eteenpäin myös Fazerin kaltaiset suomalaisyritykset”, Stubb totesi.

”Globaalisti toimivan yrityksen yksi parhaista investoinneista on tukea vakautta, konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua. Tämä on mahdollista esimerkiksi tukemalla CMI:n kaltaisen järjestön toimintaa.”

Yritysten rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kasvaa

Yrityksillä on nykyisin yhä merkittävämpi rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Yritykset eivät enää voi jäädä sivustakatsojiksi, vaan ne ottavat kantaa, kuuntelevat ja osallistavat kuluttajia yhä enemmän.

Suomalaisen viestintätoimisto Milttonin julkaiseman tuoreen tutkimuksen tulokset kertovat samaa: kyselyyn vastanneet suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset peräänkuuluttivat sitä, että yritysten on uskallettava avata suunsa, kerrottava arvoistaan ja osallistuttava yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Saman suuntaisen tuloksen sai YK, jonka omassa tutkimuksessa* ilmeni, että yrityksillä on ratkaiseva rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa muun muassa taistelemalla kehittyvissä maissa korruptiota ja muita yhteiskunnallista epäkohtia vastaan. Globaalisti toimivat yritykset voivat omilla eettisillä ja vastuullisilla säädöksillään auttaa vähentämään korruptiota, parantaa laillisuusperiaatteita, läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintotapaa.

Yritysmaailma ja julkinen sektori yhteistyöhön

YK:n rauhanvälitysyksikön johtaja Asif Khan muistutti New Yorkin paneelikeskustelussa, että konflikteista hyötyy aina joku – esimerkiksi sotateollisuus. Khanin mukaan olisi tärkeää yhdessä yksityisen sektorin kanssa rakentaa prosesseja ja mittareita siitä, kuinka sovitettaisiin yhteen kaupalliset intressit ja maailman kehitystavoitteet.

Khan uskoo, että yrityksillä on roolinsa konfliktien ehkäisyssä ja jälleenrakennuksessa, mutta varsinainen rauhanvälitys tulisi jättää sen alan ammattilaisille, valtiolle ja kansainvälisille järjestöille.

Suomen YK-suurlähettiläs Kai Sauer sanoi tilaisuudessa, että yritysten rooli kansainvälisten ja yhteiskunnallisten epäkohtien ratkaisussa on vasta tiensä alussa ja se tulee voimistumaan.

”Tämän päivän maailmassa talous, bisnes ja politiikka liittyvät toisiinsa. Kun jossain tapahtuu jotain, vaikutus näkyy kaikilla osa-alueilla. Yksityisen ja julkisen sektorin pitää löytää yhteiset toimintatavat, sillä siitä hyötyvät kaikki”, Sauer sanoi.

100-vuotias, vastuullinen Suomi

Tällä viikolla juhlitaan 100-vuotiasta Suomea. Maata, joka on kehittynyt köyhästä agraarivaltiosta yhdeksi maailman kilpailukykyisimmästä, tasa-arvoisimmista ja avoimimmista yhteiskunnista. Vastuu ihmisistä, heidän hyvinvoinnistaan ja ympäristöstään on ollut juhlivan Suomen kantavia teemoja. Siihen ei kukaan pysty yksin, vaan menestys vaatii yhteistyötä erilaisten ihmisten, yhteisöjen ja yritysten välillä.

CMI:n perustaja, rauhannobelisti Martti Ahtisaari korostaa pohjoismaisten arvojen merkitystä tasa-arvoisen ja reilun yhteiskunnan rakentamisessa. Nämä arvot yhdistävät maailmalla toimivia suomalaisyrityksiä, kuten Fazer, jonka vahvana toiminta-ajatuksena on tuottaa ihmisille ja heidän elinympäristöilleen hyvää tinkimättä liiketoiminnan periaatteista. Kuten Ahtisaari on sanonut CMI-Fazer-yhteistyöstä: ”Helppoahan se on, kun molemmat ovat huippuja alallaan.”

*Business and SDG 16: Contributing to peaceful, just and inclusive societies