fbpx

Ahtisaari: Kansainvälisen yhteisön on nyt päättäväisesti edistettävä demokratiaa

Julkaistu 23.8.2017

Presidentti Martti Ahtisaaren mukaan kansainvälisen yhteisön on edistettävä nykyistä ponnekkaammin yhteisten globaalien arvojen toteutumista.

marttikuvauus

”Suomea on rakennettu arvoihin, optimismiin ja päättäväisyyteen tukeutuen. Kaikki asioita, joita tällä hetkellä kansainvälisillä areenoilla kaivataan kipeästi”, sanoi Martti Ahtisaari suurlähettiläspäivillä.

”Kansalaiset ympäri maailmaa ovat jo pitkään kuuluvalla äänellä kysyneet, toimivatko oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja kohtuullisuus yhä kansainvälistä päätöksentekoa määrittelevinä arvoina ja periaatteina? Kysymys pitää ottaa vakavasti viimeistään nyt”, Ahtisaari sanoi keskiviikkona suurlähettiläspäivillä Helsingissä pitämässään puheessa.

Ahtisaaren mukaan valtioiden sisäänpäin käpertyminen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden opportunistinen hyväksikäyttö valtapolitiikan välineeksi on heikentänyt kansainvälistä järjestelmää ja sen normeja. Uhattuina ovat muun muassa ne arvot, joille YK on rakennettu: tasa-arvo, osallistava demokratia ja aidot jokaiselle pojalle ja tytölle kuuluvat ihmisoikeudet.

Ahtisaari kannusti myös suurlähettiläitä edistämään näitä arvoja Suomen ulkopolitiikan tekijöinä.

”Kansalaisten tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan yhteiskuntamallin lisäksi tarkoitan myös sellaista henkistä perintöä, jota meidän tulisi päämäärätietoisemmin edistää myös kansainvälisissä suhteissamme. Suomea on rakennettu sata vuotta arvoihin, optimismiin ja päättäväisyyteen tukeutuen. Kaikki asioita, joita tällä hetkellä kansainvälisillä areenoilla kaivataan kipeästi.”

Ahtisaari kiitti suurlähettiläitä hedelmällisestä yhteistyöstä CMI:n kanssa rauhan edistämiseksi.

”Konfliktien ennaltaehkäisy ja mahdollisimman nopea ratkaiseminen on parasta ja kustannustehokkainta demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä mitä on. 2000-luvun maailmassa tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä virallisten ja epävirallisten toimijoiden välillä. Meillä Suomessa tämä ymmärretään hyvin, ja olen siitä kiitollinen.”