fbpx

Suomalaisjärjestöt: YK:n on otettava syyrialaiset mukaan avustustyöhön

Julkaistu 19.1.2017

Vain syyrialaisten itsensä osallistuminen luo pohjan rauhalle Syyriassa, järjestöt korostavat kannanotossaan.

Syyria_Lea Pakkanen

Syyrialaisia lapsia pakolaisleirillä Bekaan laaksossa Libanonissa. Kuva: Lea Pakkanen/Suomen Lähetysseura.

CMI vaatii yhdessä muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa YK:ta muuttamaan toimintatapojaan Syyriassa. Järjestöjen mukaan YK:n on otettava tavalliset syyrialaiset, kansalaisjärjestöt ja paikallishallinto mukaan kaikkeen Syyriassa tehtävään avustustyöhön.

Vain syyrialaisten itsensä osallistuminen auttaa yhteisöjä selviytymään sodan keskellä ja luo pohjan rauhalle Syyriassa, järjestöt korostavat kannanotossaan. Kannanotto on viesti Suomessa ensi viikolla järjestettävälle kansainväliselle Syyria-kokoukselle, jossa YK:n on tarkoitus julkistaa humanitaarista apua ja Syyrian pakolaisia koskevat suunnitelmansa.

Järjestöjen mukaan kansainvälinen yhteisö on tähän asti toiminut Syyriassa omien verkostojensa kautta. Koordinaatiota paikallisten toimijoiden kanssa ei ole ollut riittävästi.

”Nyt kun Syyrian sodassa alkaa seitsemäs vuosi, on korkea aika ottaa myös syyrialaiset toimijat paremmin mukaan kaikkeen Syyriaan suuntautuvan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen”, järjestöt toteavat.

”Kaikkien apuprosessien pitäisi tähdätä kestävään rauhaan”

Välittömän humanitäärisen avun lisäksi olisi keskityttävä luottamuksen rakentamiseen ja konfliktinratkaisuun ruohonjuuritasolla.

”On olennaista, että kansainväliset toimijat osallistavat toimijoita kaikista poliittisista ryhmistä ja kaikilta alueilta, mikä auttaa ratkaisemaan jo olemassa olevia kärjistyneitä poliittisia jakolinjoja”, järjestöt sanovat kannanotossaan.

”Kaikkien apuprosessien pitäisi tähdätä samaan päämäärään: kestävään ja kaikki mukaanottavaan rauhaan Syyriassa.”

Järjestöjen mukaan kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset lapset ja nuoret voivat käydä koulunsa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuori sukupolvi voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet CMI:n lisäksi Felm ─ Suomen Lähetysseura, Fida International, Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset.