fbpx

Ulkopuolinen arviointi: “CMI on ainutlaatuinen toimija rauhanvälityksen saralla”

Julkaistu 15.9.2016

Ulkoministeriön tilaama selvitys osoittaa, että CMI:n työ rauhanvälityksessä tuo lisäarvoa Suomen ulkopolitiikkaan ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla.

Ulkoministeriön tilaaman riippumattoman arvioinnin tulokset CMI:stä sekä viidestä muusta suomalaisesta kansalaisjärjestöstä julkaistiin tänään. Arvionnin mukaan CMI:llä on ainutlaatuinen rooli Suomen ulkopolitiikassa ja Suomen julkisen kuvan vahvistamisessa maailmalla. Suomen asemoituminen kansainvälisesti ratkaisukeskeisenä ja matalan profiilin toimijana vahvistaa CMI:n profiilia puolueettomana rauhanvälittäjänä maailman kriisialueilla. Samalla myös CMI:n toiminta maailmalla tukee myönteistä Suomi-kuvaa.

fullsizerender_ps

CMI tekee töitä rauhan eteen Libyassa.

”On ilahduttavaa, että evaluoinnissa nähdään CMI:n työn lisäarvo Suomen ulkopoliittisille toimille. CMI:n osaaminen väkivaltaisten konfliktien ratkaisussa on jatkumoa maamme pitkän linjan ponnisteluille rauhan eteen maailmalla. Mainitaanhan Suomen osallistuminen kansainväliseen yhteistyhön rauhan rakentamiseksi perustuslainkin ensimmäisessä pykälässä”, toteaa CMI:n ohjelmajohtaja Ville Brummer. Viime viikolla hyväksytty YK:n päätöslauselmakin peräänkuuluttaa rauhanvälityksen tehokkaampaa hyödyntämistä konfliktien ratkaisussa, mikä edelleen vahvistaa Suomen roolia kansainvälisen rauhanvälityksen kehittäjänä.

CMI oli yksi kuudesta ensimmäisinä evaluoidusta suomalaisesta kansalaisjärjestöstä, jotka ovat ulkoministeriön kumppanuusjärjestöjä. Evaluoinnin tarkoituksena oli tarkastella järjestöjen toimintaa sekä kustannustehokkuutta. Arvionnin tulokset kaikkien arvioitujen järjestöjen osalta puhuvat tuloksellisen ja tehokkaan järjestötyön puolesta.

Tehokasta työtä muutoksista huolimatta

CMI on jo vuodesta 2000 tuonut konfliktin osapuolia yhteen ja tukenut heitä löytämään kiistoihin neuvoteltuja ratkaisuja vuoropuhelun avulla. CMI:n hyvät suhteet korkean tason poliittisiin päätöksentekijöihin maailmalla, kyky luoda uusia kontakteja haastavissakin tilanteissa, sekä uskottava rooli vaikeissa rauhanprosesseissa saa arvioitsijoilta kiitosta. Samoin selvitys osoittaa työmme olevan tehokasta ja tuloksellista maltillisesta budjetista, työn riskialttiista luonteesta ja epävakaasta ympäristöstä huolimatta.

”Olemme kehittäneet viime vuosina toimivat sisäiset järjestelmät, joiden avulla hallitaan kustannuksia ja riskejä. Samalla olemme panostaneet tulosperustaiseen toimintaan koko organisaatiossa. Näin myös kykymme reagoida muutoksiin, kuten konfliktialueiden yllättäviin käänteisiin tai toisaalta odottamattomiin rahoitusleikkauksiin on parantunut merkittävästi”, Brummer sanoo.

CMI toimii Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Euraasian maissa, eli entisten neuvostotasavaltojen alueella, yhteensä noin 70 asiantuntijan vahvuudella. Hallituksen leikkaukset viime vuonna osuivat myös CMI:hin. Ulkoministeriön rahoitusta supistettiin 38 prosentilla.

villle2

CMI:n ohjelmajohtajan Ville Brummerin mielestä on ilahduttavaa, että evaluoinnissa nähdään CMI:n työn lisäarvo Suomen ulkopoliittisille toimille.

Asiantuntijuus saa kehuja

Vuoropuhelu ja rauhanvälitys on todettu tehokkaimmiksi keinoiksi hallita ja ratkaista konflikteja, ja ne ovat CMI:n ydinosaamista. Arvioinnissa CMI:n huippuluokan asiantuntijuus alallaan saakin myönteistä palautetta. Lisäksi selvityksessä kiitellään sitä, miten CMI:n osaaminen päätyy joustavasti ja oikeaan aikaan myös muiden hyödynnettäväksi.

”Konfliktinratkaisussa on tärkeää, että asiantuntijuus ja tietotaito leviää myös paikallisille ja alueellisille tahoille. Iso osa työstämme onkin pitkäjänteisen tuen antamista muille yhteiskunnallisille toimijoille. Kestävää rauhaa luodaan parhaiten niin, että osaamista ja hyviä käytäntöjä juurrutetaan sinne missä niitä tarvitaan”, Brummer tähdentää.

Arvioinnissa esitettiin myös kehittämiskohteita. Selvityksessä CMI:tä kehotetaan vahvistamaan entisestään sisäistä arviointijärjestelmäänsä, sillä toimintaympäristömme konfliktimaissa on erityisen haastava. Lisäksi rahoituspohjan laajentaminen nähdään arvioinnissa tärkeänä pitkäjänteisen toiminnan takaamiseksi.

***

Selvityksessä esitetty näyttö perustuu pääosin kahteen tapaustutkimukseen. Ensimmäinen niistä on Moldovan ja Transnistrian välisille neuvotteluille annettu tuki. Toinen on hanke, jossa naisten osallistumista rauhanprosesseihin vahvistetaan erityisesti Afrikassa. Muut järjestöt jotka arvioitiin ensimmäisellä kierroksella ovat Reilukauppa, Suomen Lähetysseura, Pakolaisapu, Taksvärkki ja WWF. Arviointi toteutettiin joulukuun 2015 ja kesäkuun 2016 välillä.

Lue CMI:n arviointi täältä.

Lue kaikkien järjestöjen yhteinen arviointi täältä.