fbpx

Uusia työkaluja rauhan puolesta

Julkaistu 31.8.2015

CMI:n menetelmätiimi kehittää uusia keinoja rauhanprosessien edistämiseksi

methods
Menetelmätiimi vasemmalta oikealle: analyytikko Mikko Patokallio, analyytikko Juha Törmänen ja tiiminvetäjä Mikaeli Langinvainio.

Onnistuneet rauhanprosessit eivät synny pelkästään kokeneiden välittäjien ansiosta. Niihin tarvitaan myös taitavaa ja luovuutta korostavaa prosessien suunnittelua. CMI:llä annamme suuren painoarvon uusien lähestymistapojen ja monenlaisiin tilanteisiin mukautuvien käytäntöjen kehittämiselle.

CMI:n menetelmätiimi työskentelee läheisesti muiden tiimien kanssa ja tukee heidän työtään. Käyttämämme ja kehittämämme menetelmät helpottavat rauhanvälityksen ja keskustelun etenemistä.

Parhaita lähestymistapoja etsimässä

Useat työkalumme ovat varsin ainutlaatuisia rauhanvälityksen kentällä. Niitä ovat muun muassa verkkotyöskentely, konfliktianalyysin ja osallistujien näkökulmien visualisointi, sekä tiedonlouhintamenetelmien (data mining) hyödyntäminen konsultointiprosessien avainviestien löytämiseksi.

Lisäksi hyödynnämme tiekarttamenetelmiä, joiden avulla poliittisia asemia on mahdollista tarkastella prosessin teknisempien vaiheiden rinnalla.

Ennen kuin rauhanprosessissa edetään käytännön toimiin, tulee konfliktin analyysi ja toimijoiden kartoitus suorittaa huolellisesti. Näin prosessin etenemisjärjestys voidaan suunnitella onnistuneesti.

Kuka on osallisena ja miten? Mitä keskustellaan, millä tavoitteilla ja milloin? Kuinka keskustelu ja kokonaisprosessi rakennetaan? Miten mitata muutosta?

Vastaukset näihin kysymyksiin muuttuvat alati tilanteen edetessä. Tarvitsemme aktiivista monitorointia ja analyysiä varmistaaksemme, että suunnitelmamme vastaavat ympäristön muutoksia ja tukevat tavoitteita.

Artikkeli on lyhennelmä CMI:n vuosiraportissa julkaistusta artikkelista. Lue artikkeli täysimittaisena englanniksi täältä. Koko vuosikertomus on löydettävissä englanniksi täältä (pdf) tai täältä (verkkoversio).