fbpx

Margot Wallström: ”Rauha tarvitsee kaikkien panosta”

Julkaistu 25.8.2015

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström uskoo, että sukupuolten välinen tasa-arvo edistää yhteiskuntarauhaa. Hän vieraili omasta pyynnöstään CMI:n toimistolla alkuvuodesta 2015 oppiakseen lisää työstämme.

wallstrom
Margot Wallström osallistui CMI:n rauhanvälitysseminaariin vuonna 2013. Seminaaripäivien aikana jaetut kenttäkokemukset olivat hänen mukaansa korvaamattomia.

Olet sanonut tukevasi feminististä ulkopolitiikkaa ja että maasi tulee olemaan ensimmäinen maailmassa, joka sitä harjoittaa. Mitä feministinen ulkopolitiikka pyrkii saavuttamaan?

Ruotsissa, kuten myös Suomessa ja muuallakin maailmassa, on nähtävissä jonkinlainen syrjintä naisia ja tyttöjä kohtaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on pohjimmiltaan ihmisoikeuskysymys.

On myös olemassa selvä yhteys sukupuolten välisen tasa-arvon sekä rauhallisten ja demokraattisten yhteiskuntien välillä. Siksi sukupuolten välinen tasa-arvo on myös avainkysymys Ruotsin ulko- ja kehityspolitiikassa – ja toivon, että moni muu ulkoministeriö tulee samaan lopputulokseen.

Miksi naisten osallistaminen ulkopolitiikkaan on niin tärkeää?

Naisten osallistaminen on tarpeellista hyvien käytäntöjen muodostamiseksi. Uskon monimuotoisuuteen, ja puolet maailman väestöstä on naisia. Monimuotoisuus on edellytys laadukkaalle päätöksenteolle. Tämän vastakohta on ”ryhmäajattelu” homogeenisen ihmisjoukon sisällä, missä kukaan ei haasta alkuperäisiä oletuksia tai edusta toista näkökantaa.

Onneksi nykypäivän maailmassa on monia positiivisia esimerkkejä naisista johtavissa asemissa. Kenties voimakkain poliitikko Euroopassa on Angela Merkel. Hillary Clinton pyrkii Yhdysvaltain presidentiksi. Federica Mogherini on EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, ja Nkosazana Dlamini-Zuma on Afrikan unionin komission puheenjohtaja, vain muutama esimerkki antaakseni.

Silti naiset ovat aliedustettuja. Yksi syy tähän on historiallinen polkuriippuvuus. Ulkopolitiikka, voimakkailla siteillä turvallisuuteen ja puolustukseen, on pitkään ollut miesten hallitsema alue.

Naiset eivät halua olla uhreja, he haluavat olla muutoksen tekijöitä.

Toinen syy, miksi naiset ovat aliedustettuja ulkopolitiikassa voi johthua yleisemmin sukupuolten välisestä epätasa-arvosta yhteiskunnissa, minkä vuoksi naisten on vaikea päästä huippupaikoille. Ruotsissa pariskuntien yhteisen verotuksen poistaminen, julkinen päivähoito ja sukupuolineutraali vanhempainvapaa ovat tehneet naisille mahdolliseksi hankkia sekä uran että lapsia. Monet maat eivät tosin ole toteuttaneet yhtä edistyksellisiä uudistuksia. 

Mikä innosti sinua ryhtymään alun perin naisten osallistamisen suureksi puolestapuhujaksi?

Kuinka en voisi? Jo nuoresta pitäen, ensimmäisessä ministerin pestissäni Ruotsin hallituksessa 1980-luvulla olen työskennellyt näiden asioiden puolesta. Naiset eivät halua olla uhreja, he haluavat olla muutoksen tekijöitä.

Olet puhunut äänekkäästi naisten mukanaolon puolesta rauhanprosesseissa. Millaista lisäarvoa naiset tuovat prosesseille?

Rauhanneuvottelut usein asettavat suunnan koko konfliktin jälkeiselle kehitykselle ja yhteiskunnalle. Naisten tulisi ilmislevästi olla mukana päättämässä asioista, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä ja tuleviin elinolosuhteisiinsa. Lisäksi naiset voivat tulla erilaisia kokemuksia, näkökulmia ja tyylejä ajatella pöytään.

Nämä kokemukset ja tyylit tuoda lisäarvoa sekä keskustelujen sisältöön että kehitykseen. On todisteita siitä, että niiden rauhansopimusten, joissa on ollut mukana naisia, on tapana olla kestävämpiä. 

WallstromMartti
Margot Wallström ja presidentti Martti Ahtisaari CMI:n toimistolla maaliskuussa 2015.

Keväällä 2015 vierailit CMI:ssä ja opit työstämme, erityisesti naisten mukanaolon edistämisestä rauhanteossa. Kuinka näet yksityisten diplomatian toimijoiden roolin rauhan tukemisessa?

Uskon rohkeuteen ja kärsivällisyyteen kriisien ratkaisemisessa. Merkityksellinen rooli ei ole pelkästään virallisilla edustajilla ja muodollisilla prosesseilla. Konfliktin ratkaiseminen ei ole jotain, mikä tapahtuisi automaattisesti. Se vaatii aktiivisia ja sitoutuneita johtajia ja yksilöitä, sekä pitkäaikaista omistautumista.

Oli erittäin kiinnostavaa oppia työstänne. Rauhanrakentamisen maailmassa on suuri tarve sukupuoleen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvien asioiden esiinnostamisessa. Tämä työ vaatii kaikkien hyvien voimien panosta.

Artikkeli on julkaistu alun perin CMI:n vuosiraportissa englanniksi. CMI:n toukokuussa julkaistu vuosiraportti on luettavissa PDF-muodossa täällä ja verkkoversiona täällä.