fbpx

CMI:n Ukraina-ryhmä kokoontui Helsingissä

Julkaistu 28.1.2015

CMI on auttanut avaamaan epävirallisia keskusteluja Ukrainassa eri yhteiskunnallisten tahojen välille jo vuodesta 2010. Työmme jatkuu nyt, kun poliittisten toimijoiden ja älymystön edustajien välinen vuoropuhelu edistyy. Keskitymme kuromaan umpeen yhteiskunnallisten ryhmien välisiä railoja sekä luomaan edellytyksiä Ukrainan pitkäjänteiselle kehitykselle.

12.–15. joulukuuta 2014 CMI järjesti Suomessa korkean tason vuoropuhelutilaisuuden Ukrainan poliittisille toimijoille ja älymystön edustajille. Dialogi järjestettiin jo kolmatta kertaa. Dialogiprosessilla on kolme tavoitetta: tarjota kohtaamispaikka keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi sekä tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden käsittelemiseksi; etsiä vaihtoehtoja osallistavan yhteiskunnan muodostamiseksi; ja sopia keinoista rakentaa maan tulevaisuutta.

Dialogiryhmään kuuluu maan parlamentin Verkhovna Radan jäseniä ja älymystön edustajia. He yhdessä edustavat laajaa poliittisten näkemysten kirjoa eri puolilta Ukrainaa, mukaan lukien Donetskin ja Luhanskin alueilta.

Vierailunsa aikana osanottajat vaihtoivat kokemuksia suomalaisten korkea-arvoisten kollegojensakanssa. Tapaamisissa käsiteltiin esimerkiksi sitä, miten Suomi menestykkäästi on toiminut 50 vuoden ajan eriävien ulko-ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden ristipaineessa.  Osanottajat keskustelivat myös kansalaisia osallistavasta valtion muodostusprosessista, sisällissodan jälkeisestä demokratiakehityksestä sekä dialogiin ja konsensukseen pohjaavan poliittisen kulttuurin merkityksestä jakautuneen kansan yhdistäjänä. Näkemyksiään jakoivat suomalaiset eläköityneet ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä oikeuslaitoksen asiantuntijat, virassa olevat vanhemmat valtiomiehet sekä median ja tiedeyhteisön edustajat.

Suomalaisten kollegojen kohtaamisen jälkeen ukrainalaiset ryhmän jäsenet keskustelivat kahden päivän ajan keskenään. He pohtivat keinoja päästä ulos Ukrainan nykyisestä kriisistä, miettivät painopisteitä tuleville kokoontumisille sekä puntaroivat konkreettisia askelia, joita he voisivat ottaa Ukrainaan palattuaan.

Dialogiryhmä tapasi Kiovassa tammikuussa jatkaakseen Helsingissä käytyjä keskusteluita. Ryhmä on pyrkinyt määrittelemään tarkemmin rooliaan ja tarkastellut teemoja, joihin se aikoo tulevaisuudessa keskittyä.

Helsingin tapaaminen järjestettiin Suomen ulkoasiainministeriön rahoituksella. Kiovan tapaaminen järjestettiin Yhdistyneen kuningaskunnan Kiovan suurlähetystön ja UK Conflict Pool Peacebuildingin Ukraina-projektien rahoituksella.