Koti
English
Arabic

Seuraa
meitä

Saharan etelä­puolinen Afrikka

africa
Afrikan konflikteilla on tyypillisesti mittavia alueellisia vaikutuksia. Tästä johtuen alueelliset rauhanponnistelut ovat erityisen tärkeitä manteereen konfliktinratkaisutyössä.

CMI:n päätoimintaperiaatteet Afrikassa nojaavat tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Monimutkaisten konfliktien ratkaisuun tarvitaan kaikkien keskeisten tahojen sitoutumista ja kestävien tulosten saavuttamiseksi on alueellisten rauhanprosessien tukeminen ensisijaisen tärkeää.

Tuemme rauhanvälityksen ja turvallisuuden edistämiseen erikoistuneita järjestöjä Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella, auttamalla heitä kehittämään heidän osaamistaan ja avustamalla heitä rauhanvälitysponnisteluissa. Olemme tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä Afrikan Unionin (AU) kanssa. Lisäksi olemme solmineet kumppanuuksia Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS), Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) sekä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa.


Afrikan rauhanvälitysosaamista vahvistamassa

CMI työskentelee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vahvistaakseen kansallisten ja alueellisten toimijoiden osaamista rauhanvälityksessä ja konfliktinratkaisussa.

Saharan eteläpuolisen Afrikan tiimi sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tiimi keskustelevat konfliktien alueellisista vaikutuksista yhteisessä kokouksessa Ruotsin lähetystössä

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa pyrimme parantamaan alueellisten toimijoiden rauhanvälitysvalmiuksia. Tarjoamme operationaalista ja teknistä asiantuntija-apua sekä virallisiin että epävirallisiin rauhanprosesseihin, esimerkiksi Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Luomme tilaa rakentavalle vuoropuhelulle ja tuomme keskeiset toimijat yhteen keskustelemaan heille tärkeistä yhteisistä asioista, kuten esimerkiksi rajaturvallisuudesta.

Työmme Saharan eteläpuolisessa Afrikassa perustuu yhteistyöhön ja kumppanuuteen lukuisten eri tason toimijoiden kanssa. Pitkäaikaisen kumppanimme Afrikan Unionin, (AU) pyynnöstä tuemme muun muassa alueellisten organisaatioiden kuten Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS) sekä Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) työtä heidän rauhanvälitysponnisteluissaan. Lisäksi työskentelemme yhteistyössä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa.

  • Afrikan konfliktit ovat yleensä vahvasti alueellisia.
  • CMI pyrkii parantamaan alueellisten toimijoiden rauhanvälitysvalmiuksia sekä tarjoamaan operationaalista ja teknistä asiantuntija-apua konfliktinratkaisuun.

Tukemassa Afrikan Unionin rauhanvälitystä

CMI:n ja Afrikan unionin yhteisenä tavoitteena on vahvistaa alueellisten järjestöjen ja unionin välistä yhteistyötä.

amc

Suurlähettiläs Nicolas Bwakira (vas.) CMI:n vanhempien asiantuntijoiden David Kapyan ja Nureldin Satin kanssa keskustelevat Afrikan rauhanvälityksestä Helsingissä järjestetyssä seminaarissa.

Afrikan unionilla (AU) on tärkeä rooli maanosan rauhan ja turvallisuuden edistäjänä. Konfliktien mutkistuessa myös rauhanvälittäjiltä vaaditaan entistä vahvempaa osaamista. CMI on vuodesta 2009 lähtien ollut vahvistamassa AU:n kykyä sovitella ja ehkäistä konflikteja.

Tuemme Afrikan unionin pyynnöstä käynnissä olevia sovitteluprosesseja ja autamme AU:ta rakentamaan yhteistyöverkostoja myös valtiosta riippumattomien konfliktinratkaisijoiden kanssa. Verkostoitumalla ja kartuttamalla tietoa olemassaolevasta rauhanvälitysosaamisesta voidaan tehostaa paikallista rauhanrakennustyötä. CMI on vuodesta 2009 työskennellyt yhteistyössä AU:n rauhan- ja turvallisuusyksikön sekä konfliktin ratkaisuun perehtyneen ACCORD-järjestön kanssa. Lisäksi olemme vuodesta 2014 antaneet operatiivista tukea Keski-Afrikan talousyhteisö ECCAS:ille yhteistyössä AU:n kanssa.

  • CMI:n pitkäkestoinen yhteistyö Afrikan unionin kanssa jatkuu tiiviinä.
  • CMI vahvistaa AU:n ja alueellisten järjestöjen välistä yhteistyötä.
  • AU:n pyynnöstä CMI on työskennellyt muun muassa Madagaskarilla, Keski-Afrikan tasavallassa ja Norsunluurannikolla.

Etelä-Sudanin rauhanprosessin tukena

CMI on toiminut Etelä-Sudanissa vuodesta 2011 lähtien. Nyt tukemme keskittyy edesauttamaan vuonna 2015 allekirjoitetun rauhansopimuksen kokonaisvaltaista täytäntöönpanoa.

sosu

CMI:n Saharan eteläpuolisen Afrikan tiimin johtaja Itonde Kakoma hetkeä ennen Etelä-Sudanin valtapuolueen SPLM:n yhdistymissopimuksen allekirjoittamista tammikuussa 2015.

Vuonna 2011 itsenäistyneen Etelä-Sudanin haasteena on uuden valtion rakentaminen ja rauhan vakiinnuttaminen. Suuressa murroksessa kamppaileva hauras valtio tarvitsee vakaita poliittisia instituutioita vastaamaan horjuvan talouden ja väkivallan muodostamiin uhkiin.

CMI pyrkii edistämään vuoropuhelua Etelä-Sudanin rauhanprosessin kannalta olennaisten poliittisen ja yhteiskunnallisten avaintoimijoiden välillä. Teemme yhteistyötä Etelä-Sudanin naisparlamentaarikkojen verkoston kanssa (Women’s Parliamentary Caucus of the National Legislature) edesauttaaksemme maan rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. CMI on myös tukenut maan valtapuolueen Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) sisäistä vuoropuhelua yhdessä Tansanian ja Etelä-Afrikan hallituspuolueiden kanssa. Puolueen sisäinen dialogi pureutui joulukuussa 2013 alkaneen sisällisodan perimmäisiin syihin. Se johti konfliktin osapuolten väliseen SPLM:n yhdistymissopimukseen, joka allekirjoitettiin 21. tammikuuta 2015.

CMI:n kumppanuudet Afrikan Unionin (AU) sekä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa, sekä vahva yhteistyö kansainvälisen ja alueellisen yhteisön kanssa mahdollistavat CMI:n työn osana laajempaa tukikehystä maan rauhanprosessille.

  • CMI edesauttaa Etelä-Sudanissa vuonna 2015 allekirjoitetun rauhansopimuksen täytäntöönpanoa.
  • CMI tukee Sudan People’s Liberation Movement -liikkeen sekä Tansanian ja Etelä-Afrikan hallituspuolueiden Etelä-Sudanin vakauttamiseen tähtäävää työtä.
  • CMI tekee yhteistyötä Etelä-Sudanin naisparlamentaarikkojen kanssa.